Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

Hallitus siirtää tiedotustilaisuutta, jossa oli tarkoitus kertoa koronapassista ja maahantulosäännöksistä. Tiedotustilaisuuden oli tarkoitus alkaa kello 11.30 valtioneuvoston ylimääräisen yleisistunnon jälkeen.

Hallitus siirtää tiedotustilaisuutta, jossa oli tarkoitus kertoa koronapassista ja maahantulosäännöksistä. Tiedotustilaisuuden oli tarkoitus alkaa kello 11.30 valtioneuvoston ylimääräisen yleisistunnon jälkeen.

Tiedotustilaisuuden siirtymisestä kerrottiin noin 20 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista.

Tiedotustilaisuuden uutta ajankohtaa ei ole vielä tiedossa.

Hallitus on antamassa eduskunnalle esityksen tartuntatautilain muutoksista. Esityksessä käsitellään koronapassia sekä maahantulosäännöksiä, jotka ehkäisevät ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen.

Tiedotustilaisuudessa piti olla mukana muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.