Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Visit Raahe
Vanhan Raahen matkailupuolen kehittäminen tapetilla

Vanhan Raahen mat­kai­lu­puo­len ke­hit­tä­mi­nen ta­pe­til­la

11.02.2024 15:00 8
Tilaajille
Visit Raahen matkailumarkkinoinnin asiantuntijana aloittanut Amanda Mäkynen toivoo Raahen seudulle ruokamatkailua

Visit Raahen mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja­na aloit­ta­nut Amanda Mäkynen toivoo Raahen seu­dul­le ruo­ka­mat­kai­lua

29.01.2024 10:10 17
Tilaajille
Vanha Raahe ja saaristo matkailun kärkinä – Saksalainen tuotantoryhmä tulee Raaheen

Vanha Raahe ja saa­ris­to mat­kai­lun kärkinä – Sak­sa­lai­nen tuo­tan­to­ryh­mä tulee Raaheen

24.01.2024 10:00 11
LAKU on vienyt digimaailman tielle – "Olen kuitenkin sitä sukupolvea, joka ei koulussa ole niihin oppeja saanut"

LAKU on vienyt di­gi­maail­man tielle – "Olen kui­ten­kin sitä su­ku­pol­vea, joka ei kou­lus­sa ole niihin oppeja saanut"

22.09.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seudun talvimatkailuhoukutukset videoitu: Läheisyyden, läsnäolon ja luonnon luksusta

Raahen seudun tal­vi­mat­kai­lu­hou­ku­tuk­set vi­deoi­tu: Lä­hei­syy­den, läs­nä­olon ja luonnon luk­sus­ta

27.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Visit Raahen Mika Niskasen mielestä Raahe on kaunis paikka: "Raahen matkailu on menossa oikeaan suuntaan"

Visit Raahen Mika Nis­ka­sen mie­les­tä Raahe on kaunis paikka: "Raahen mat­kai­lu on menossa oikeaan suun­taan"

18.03.2023 12:00
Kotonaan Raahessa

Ko­to­naan Raa­hes­sa

18.02.2023 11:00
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Seudulliseen Visit Raaheen valittiin tutut työntekijät

Seu­dul­li­seen Visit Raaheen va­lit­tiin tutut työn­te­ki­jät

01.05.2022 13:00 5
Tilaajille
Yöpyjiä riitti syksyllekin – Vaikka joulukuu ei ole mukana, Raahen seudulla oli viime vuonna yöpyjiä yhtä paljon kuin erinomaisena matkailuvuonna 2019

Yöpyjiä riitti syk­syl­le­kin – Vaikka jou­lu­kuu ei ole mukana, Raahen seu­dul­la oli viime vuonna yöpyjiä yhtä paljon kuin erin­omai­se­na mat­kai­lu­vuon­na 2019

12.01.2022 08:30 1
Tilaajille
Pian Vanhan Raahen historialliseen kohteisiin voi tutustua uudella tavalla – Mukaan halutaan myös asukkaita

Pian Vanhan Raahen his­to­rial­li­seen koh­tei­siin voi tu­tus­tua uudella tavalla – Mukaan ha­lu­taan myös asuk­kai­ta

11.01.2022 17:00
Tilaajille
Visit Raahe valmisteltava paremmin - Pekkalan esitys asian palauttamisesta valmisteluun sai laajan kannatuksen

Visit Raahe val­mis­tel­ta­va pa­rem­min - Pek­ka­lan esitys asian pa­laut­ta­mi­ses­ta val­mis­te­luun sai laajan kan­na­tuk­sen

05.10.2021 17:30
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

28.09.2021 19:00 3
Tilaajille
Sosiaalinen media täynnä pöhinää – somemarkkinointi tuo turisteja Raaheen

So­siaa­li­nen media täynnä pöhinää – so­me­mark­ki­noin­ti tuo tu­ris­te­ja Raaheen

09.07.2021 08:00 1
Tilaajille
Visit Raahe mukana kestävän matkailun kehitysohjelmassa – tavoitteena laaja-alainen kestävyyteen panostaminen

Visit Raahe mukana kes­tä­vän mat­kai­lun ke­hi­tys­oh­jel­mas­sa – ta­voit­tee­na laa­ja-alai­nen kes­tä­vyy­teen pa­nos­ta­mi­nen

17.06.2021 18:00
Tilaajille
Kuuntelemaan hiljaisuuden ääntä – Raahe tutuksi myös kansainvälisille matkailijoille

Kuun­te­le­maan hil­jai­suu­den ääntä – Raahe tutuksi myös kan­sain­vä­li­sil­le mat­kai­li­joil­le

07.08.2020 10:00 1
Tilaajille
Matkailu löysi Raahen vahvuudet ja paketoi ne

Mat­kai­lu löysi Raahen vah­vuu­det ja paketoi ne

03.07.2020 20:00
Tilaajille