Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Raahen seudun kehitys

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille

Tär­kei­tä työ­elä­män oppeja ja kie­li­kyl­pyä Raa­hes­ta

10.08.2021 16:00
Tilaajille

Yri­tyk­set tu­tuik­si Amazing Racen tyyliin – Reboot Raahe -kil­pai­lu päättyi

24.06.2021 12:14
Tilaajille

Pal­ve­lu­pis­te on kaik­kien raa­he­lais­ten olo­huo­ne – ni­mi­kil­pai­luun voi osal­lis­tua tästä jutusta

17.06.2021 12:55 1
Tilaajille

Esi­sel­vi­tys bio­kaa­sun tuo­tan­nos­ta Raahen alueel­la val­mis­tu­nut: "Tul­kin­ta ei ole pu­nai­nen, vaan haalean vih­reä."

17.05.2021 09:00
Tilaajille

Rock Academy Raahe päättyi hank­kee­na, mutta työtä voidaan jatkaa nyt Raahen kau­pun­gin tuella

19.04.2021 08:00
Tilaajille

Nyt et­si­tään in­no­va­tii­vis­ta rat­kai­sua ky­sy­myk­seen, miten val­mis­tu­vat nuoret saadaan työl­lis­ty­mään Raahen seu­tu­kun­taan – Osaatko sinä aja­tel­la uudella ta­val­la?

08.04.2021 19:00
Tilaajille

Alueen koor­di­naat­to­ri Edvard Mu­si­jen­ko: "Uskon, että Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­laa aletaan ra­ken­taa ensi vuonna"

22.03.2021 08:00
Tilaajille

Pit­kä­nen kehuu han­ke­toi­min­taa kus­tan­nus­te­hok­kaak­si - "Me mo­nis­te­taan tällä rahaa"

03.02.2021 09:00 1
Tilaajille

Raahen seudun ke­hi­tyk­sel­le puhtaat paperit - liki kahden mil­joo­nan euron hanke syy­nät­tiin pe­rus­teel­li­ses­ti

19.12.2020 08:00 1
Tilaajille

Bio­kaa­su­lii­ke­toi­min­ta kiin­nos­taa Raa­hes­sa - "Kaa­suinf­rast­ruk­tuu­rin luo­mi­nen toisi huo­mat­ta­van määrän in­ves­toin­te­ja"

20.11.2020 18:00
Tilaajille

Yri­tys­ba­ro­met­ri ylätti po­si­tii­vi­suu­del­laan: Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jä on lujilla mutta ei aio lyödä hans­ko­ja santaan

02.11.2020 06:00
Tilaajille

Mat­kai­lu­pääl­lik­kö iloit­see: vauva tulossa

04.09.2020 20:00
Tilaajille

Yk­sin­yrit­tä­jil­le saatiin apua rei­lus­sa vii­kos­sa – En­sim­mäi­set avus­tuk­set mak­set­tu

18.04.2020 06:00
Tilaajille

Py­hä­jo­ki lähtee mukaan seu­dul­li­seen mat­kai­lu­hank­kee­seen

19.03.2020 17:00
Tilaajille