Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Raahen seudun kehitys
Koronapandemia väistynyt, nyt epävakaa maailmanpoliittinen tilanne noussut kasvun hidasteeksi

Ko­ro­na­pan­de­mia väis­ty­nyt, nyt epä­va­kaa maail­man­po­liit­ti­nen tilanne noussut kasvun hi­das­teek­si

29.11.2022 09:32 2
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi osastoa alihankintamessuille Tampereelle

Raahen seu­dul­ta kaksi osastoa ali­han­kin­ta­mes­suil­le Tam­pe­reel­le

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Yritysten muutostilanteisiin apua infotilaisuuksista

Yri­tys­ten muu­tos­ti­lan­tei­siin apua in­fo­ti­lai­suuk­sis­ta

25.08.2022 16:00
Tilaajille
Seitsemän kunnan yhteinen Peili-hanke kohtauttanut yrityksiä ja työvoimaa

Seit­se­män kunnan yh­tei­nen Pei­li-han­ke koh­taut­ta­nut yri­tyk­siä ja työ­voi­maa

12.08.2022 09:00 2
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Raahestakin hakija Ylivieskan elinvoimajohtajan virkaan

Raa­hes­ta­kin hakija Yli­vies­kan elin­voi­ma­joh­ta­jan virkaan

24.03.2022 12:14
Tilaajille
Raahen alueella selvitetään Ukrainan kriisin vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

Raahen alueel­la sel­vi­te­tään Uk­rai­nan kriisin vai­ku­tuk­sia yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Kaupunkiveneitä esitetään Museon rantaan tai Pikkulahdelle ensi kesäksi

Kau­pun­ki­ve­nei­tä esi­te­tään Museon rantaan tai Pik­ku­lah­del­le ensi kesäksi

17.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Näsmanin mukaan nykyisessä työssä on mahdollisuus muuttaa yhdessä rakenteita

Näs­ma­nin mukaan ny­kyi­ses­sä työssä on mah­dol­li­suus muuttaa yhdessä ra­ken­tei­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille
Raahen seudulta halutaan pyörällä kuuhun – kaksivuotinen hanke toisi kokonaan uuden retkipyöräilyyn tarkoitetun rengasreitin

Raahen seu­dul­ta ha­lu­taan pyö­räl­lä kuuhun – kak­si­vuo­ti­nen hanke toisi ko­ko­naan uuden ret­ki­pyö­räi­lyyn tar­koi­te­tun ren­gas­rei­tin

16.11.2021 16:00
Tilaajille
Vedyn tuotantolaitoksen sijoittumista Hanhikiven alueelle selvitetään

Vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joit­tu­mis­ta Han­hi­ki­ven alueel­le sel­vi­te­tään

27.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Näsman vetyverkosto-hankkeen projektipäälliköksi

Näsman ve­ty­ver­kos­to-hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si

22.10.2021 16:01
Tilaajille
Koronan vaikutukset yritysten kasvuun ja kehittymiseen vähentyneet

Koronan vai­ku­tuk­set yri­tys­ten kasvuun ja ke­hit­ty­mi­seen vä­hen­ty­neet

22.10.2021 09:00
Tilaajille
Uusia yrityksiä perustettu tänä vuonna hyvään tahtiin

Uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tu tänä vuonna hyvään tahtiin

18.10.2021 08:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

Tullaan tu­tuik­si: Pei­li-hank­keen vetäjä te­ke­mäs­sä aluetta työs­sään vie­lä­kin tun­ne­tum­mak­si

16.10.2021 11:00
Tilaajille
Vetyverkoston projektipäällikön tehtävään kuusi hakijaa

Ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään kuusi hakijaa

05.10.2021 10:51 1
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

28.09.2021 19:00 3
Tilaajille