Mainos: Ter­ve­tu­loa pul­la­kah­vil­le ta­paa­maan leh­den­te­ki­jöi­tä ti 24.5. klo 12-14 Raahen Seutuun (Fell­ma­nin­puis­to­ka­tu 4). Pai­kal­la myös opas­tus­ta di­gi­tuot­tei­dem­me käyt­töön.

Raahen seudun kehitys
Raahestakin hakija Ylivieskan elinvoimajohtajan virkaan

Raa­hes­ta­kin hakija Yli­vies­kan elin­voi­ma­joh­ta­jan virkaan

24.03.2022 12:14
Tilaajille
Raahen alueella selvitetään Ukrainan kriisin vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

Raahen alueel­la sel­vi­te­tään Uk­rai­nan kriisin vai­ku­tuk­sia yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Kaupunkiveneitä esitetään Museon rantaan tai Pikkulahdelle ensi kesäksi

Kau­pun­ki­ve­nei­tä esi­te­tään Museon rantaan tai Pik­ku­lah­del­le ensi kesäksi

17.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Näsmanin mukaan nykyisessä työssä on mahdollisuus muuttaa yhdessä rakenteita

Näs­ma­nin mukaan ny­kyi­ses­sä työssä on mah­dol­li­suus muuttaa yhdessä ra­ken­tei­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille
Raahen seudulta halutaan pyörällä kuuhun – kaksivuotinen hanke toisi kokonaan uuden retkipyöräilyyn tarkoitetun rengasreitin

Raahen seu­dul­ta ha­lu­taan pyö­räl­lä kuuhun – kak­si­vuo­ti­nen hanke toisi ko­ko­naan uuden ret­ki­pyö­räi­lyyn tar­koi­te­tun ren­gas­rei­tin

16.11.2021 16:00
Tilaajille
Vedyn tuotantolaitoksen sijoittumista Hanhikiven alueelle selvitetään

Vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joit­tu­mis­ta Han­hi­ki­ven alueel­le sel­vi­te­tään

27.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Raahen seutukunnan vuoden yrittäjät on palkittu

Raahen seu­tu­kun­nan vuoden yrit­tä­jät on pal­kit­tu

25.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Näsman vetyverkosto-hankkeen projektipäälliköksi

Näsman ve­ty­ver­kos­to-hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si

22.10.2021 16:01
Tilaajille
Koronan vaikutukset yritysten kasvuun ja kehittymiseen vähentyneet

Koronan vai­ku­tuk­set yri­tys­ten kasvuun ja ke­hit­ty­mi­seen vä­hen­ty­neet

22.10.2021 09:00
Tilaajille
Uusia yrityksiä perustettu tänä vuonna hyvään tahtiin

Uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tu tänä vuonna hyvään tahtiin

18.10.2021 08:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

Tullaan tu­tuik­si: Pei­li-hank­keen vetäjä te­ke­mäs­sä aluetta työs­sään vie­lä­kin tun­ne­tum­mak­si

16.10.2021 11:00
Tilaajille
Vetyverkoston projektipäällikön tehtävään kuusi hakijaa

Ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään kuusi hakijaa

05.10.2021 10:51 1
Tilaajille
Visit Raahen jatko päätettävänä - Matkailupäällikön mielestä vielä on pitkä matka olennaiseksi osaksi Oulun ja Kalajoen välistä matkailutarjontaa

Visit Raahen jatko pää­tet­tä­vä­nä - Mat­kai­lu­pääl­li­kön mie­les­tä vielä on pitkä matka olen­nai­sek­si osaksi Oulun ja Ka­la­joen välistä mat­kai­lu­tar­jon­taa

28.09.2021 19:00 3
Tilaajille
Kansallisen vetyverkoston projektipäällikön paikka auki Raahessa - tehtävä edellyttää vahvaa näyttöä ja kokemusta verkostojen rakentamisesta

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille
Tärkeitä työelämän oppeja ja kielikylpyä Raahesta

Tär­kei­tä työ­elä­män oppeja ja kie­li­kyl­pyä Raa­hes­ta

10.08.2021 16:00
Tilaajille
Yritykset tutuiksi Amazing Racen tyyliin – Reboot Raahe -kilpailu päättyi

Yri­tyk­set tu­tuik­si Amazing Racen tyyliin – Reboot Raahe -kil­pai­lu päättyi

24.06.2021 12:14
Tilaajille
Palvelupiste on kaikkien raahelaisten olohuone – nimikilpailuun voi osallistua tästä jutusta

Pal­ve­lu­pis­te on kaik­kien raa­he­lais­ten olo­huo­ne – ni­mi­kil­pai­luun voi osal­lis­tua tästä jutusta

17.06.2021 12:55 1
Tilaajille
Esiselvitys biokaasun tuotannosta Raahen alueella valmistunut: "Tulkinta ei ole punainen, vaan haalean vihreä."

Esi­sel­vi­tys bio­kaa­sun tuo­tan­nos­ta Raahen alueel­la val­mis­tu­nut: "Tul­kin­ta ei ole pu­nai­nen, vaan haalean vih­reä."

17.05.2021 09:00
Tilaajille
Rock Academy Raahe päättyi hankkeena, mutta työtä voidaan jatkaa nyt Raahen kaupungin tuella

Rock Academy Raahe päättyi hank­kee­na, mutta työtä voidaan jatkaa nyt Raahen kau­pun­gin tuella

19.04.2021 08:00
Tilaajille
Nyt etsitään innovatiivista ratkaisua kysymykseen, miten valmistuvat nuoret saadaan työllistymään Raahen seutukuntaan – Osaatko sinä ajatella uudella tavalla?

Nyt et­si­tään in­no­va­tii­vis­ta rat­kai­sua ky­sy­myk­seen, miten val­mis­tu­vat nuoret saadaan työl­lis­ty­mään Raahen seu­tu­kun­taan – Osaatko sinä aja­tel­la uudella ta­val­la?

08.04.2021 19:00
Tilaajille