Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen seudun kehitys
Pasi Pitkäselle ja Harri Tuomikoskelle tulossa uudet tehtävänimekkeet

Pasi Pit­kä­sel­le ja Harri Tuo­mi­kos­kel­le tulossa uudet teh­tä­vä­ni­mek­keet

15.02.2024 16:00
Tilaajille
Kiinnostaako vaikuttaa Raahen alueen elinvoimastrategiaan? – kaikille avoin kysely on avoinna sunnuntai-iltaan saakka

Kiin­nos­taa­ko vai­kut­taa Raahen alueen elin­voi­mast­ra­te­giaan? – kai­kil­le avoin kysely on avoinna sun­nun­tai-il­taan saakka

06.12.2023 14:00 2
Raahen haaveilemalle laivojen purkutelakalle haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toiminnan kannattavuutta

Raahen haa­vei­le­mal­le lai­vo­jen pur­ku­te­la­kal­le haetaan jo kokoa ja hintaa, mutta tärkein kysymys koskee toi­min­nan kan­nat­ta­vuut­ta

25.08.2023 08:00 2
Tilaajille
Raahen seutukunta saamassa elinvoimastrategian vielä tämän vuoden aikana

Raahen seu­tu­kun­ta saa­mas­sa elin­voi­mast­ra­te­gian vielä tämän vuoden aikana

21.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Seutukunnan kannalta on kutkuttava tilanne se, että vetytalouden suhteen mikään ei ole varmaa

Seu­tu­kun­nan kan­nal­ta on kut­kut­ta­va tilanne se, että ve­ty­ta­lou­den suhteen mikään ei ole varmaa

16.06.2023 08:00
Tilaajille
Yritysten määrä kasvoi viime vuonna – perustettujen lisäksi seitsemän yritystä muutti muualta Raahen seutukuntaan

Yri­tys­ten määrä kasvoi viime vuonna – pe­rus­tet­tu­jen lisäksi seit­se­män yri­tys­tä muutti muualta Raahen seu­tu­kun­taan

31.03.2023 08:00
Tilaajille
SSAB:n Jarmo Lilja iloitsee uusista vetyuutisista

SSAB:n Jarmo Lilja iloit­see uusista ve­tyuu­ti­sis­ta

24.03.2023 15:00 2
Tilaajille
Vanha Raahe nousemassa luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisen kärkikohteeksi: tavoitteena muun muassa kulttuurimatkailun sisältöjen kasvattaminen ja ihmisten osallistaminen

Vanha Raahe nou­se­mas­sa luonto- ja kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sen kär­ki­koh­teek­si: ta­voit­tee­na muun muassa kult­tuu­ri­mat­kai­lun si­säl­tö­jen kas­vat­ta­mi­nen ja ih­mis­ten osal­lis­ta­mi­nen

06.03.2023 12:44 8
Tilaajille
Raahen seudun kehitys sulkee kauppapaikka Raaselin – yhtenä syynä sen tuoma vähäinen lisäarvo käyttäjille

Raahen seudun kehitys sulkee kaup­pa­paik­ka Raa­se­lin – yhtenä syynä sen tuoma vä­häi­nen li­säar­vo käyt­tä­jil­le

01.02.2023 19:00 12
Tilaajille
Koronapandemia väistynyt, nyt epävakaa maailmanpoliittinen tilanne noussut kasvun hidasteeksi

Ko­ro­na­pan­de­mia väis­ty­nyt, nyt epä­va­kaa maail­man­po­liit­ti­nen tilanne noussut kasvun hi­das­teek­si

29.11.2022 09:32 2
Tilaajille
Raahen seudulta kaksi osastoa alihankintamessuille Tampereelle

Raahen seu­dul­ta kaksi osastoa ali­han­kin­ta­mes­suil­le Tam­pe­reel­le

24.09.2022 12:00
Tilaajille
Yritysten muutostilanteisiin apua infotilaisuuksista

Yri­tys­ten muu­tos­ti­lan­tei­siin apua in­fo­ti­lai­suuk­sis­ta

25.08.2022 16:00
Tilaajille
Seitsemän kunnan yhteinen Peili-hanke kohtauttanut yrityksiä ja työvoimaa

Seit­se­män kunnan yh­tei­nen Pei­li-han­ke koh­taut­ta­nut yri­tyk­siä ja työ­voi­maa

12.08.2022 09:00 2
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäällikkö lähtee, sijainen nimetty syyskuun loppuun saakka

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­lik­kö lähtee, si­jai­nen nimetty syys­kuun loppuun saakka

08.06.2022 13:00 2
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Raahestakin hakija Ylivieskan elinvoimajohtajan virkaan

Raa­hes­ta­kin hakija Yli­vies­kan elin­voi­ma­joh­ta­jan virkaan

24.03.2022 12:14
Tilaajille
Raahen alueella selvitetään Ukrainan kriisin vaikutuksia yritysten liiketoimintaan

Raahen alueel­la sel­vi­te­tään Uk­rai­nan kriisin vai­ku­tuk­sia yri­tys­ten lii­ke­toi­min­taan

23.03.2022 12:00
Tilaajille
Kaupunkiveneitä esitetään Museon rantaan tai Pikkulahdelle ensi kesäksi

Kau­pun­ki­ve­nei­tä esi­te­tään Museon rantaan tai Pik­ku­lah­del­le ensi kesäksi

17.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Näsmanin mukaan nykyisessä työssä on mahdollisuus muuttaa yhdessä rakenteita

Näs­ma­nin mukaan ny­kyi­ses­sä työssä on mah­dol­li­suus muuttaa yhdessä ra­ken­tei­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille