Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vetytalous
Seutukunnan kannalta on kutkuttava tilanne se, että vetytalouden suhteen mikään ei ole varmaa

Seu­tu­kun­nan kan­nal­ta on kut­kut­ta­va tilanne se, että ve­ty­ta­lou­den suhteen mikään ei ole varmaa

16.06.2023 08:00
Tilaajille
SSAB ja Fortum alkavat selvittää rautasienen valmistusmahdollisuuksia Raahessa - samaan kuvioon liittyy maksimissaan 700 megawatin vetylaitos

SSAB ja Fortum alkavat sel­vit­tää rau­ta­sie­nen val­mis­tus­mah­dol­li­suuk­sia Raa­hes­sa - samaan kuvioon liittyy mak­si­mis­saan 700 me­ga­wa­tin ve­ty­lai­tos

05.06.2023 10:53 4
Tilaajille
Vihreä murros mullistaa tulevaisuuden ja kasvattaa jo nyt raahelaista ahtausalan yritystä

Vihreä murros mul­lis­taa tu­le­vai­suu­den ja kas­vat­taa jo nyt raa­he­lais­ta ah­tau­sa­lan yri­tys­tä

10.03.2023 14:00
Tilaajille
Oululainen professori kritisoi Perämeren alueelle suunniteltua putkistoa – "Vety kulkee kaikkein helpoimmin sähköverkossa"

Ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri kri­ti­soi Pe­rä­me­ren alueel­le suun­ni­tel­tua put­kis­toa – "Vety kulkee kaik­kein hel­poim­min säh­kö­ver­kos­sa"

29.12.2022 13:14 1
Tilaajille
Vedyn mahdollisuudet ja lisäkoulutus kiinnostavat yrityksiä Raahen seudulla

Vedyn mah­dol­li­suu­det ja li­sä­kou­lu­tus kiin­nos­ta­vat yri­tyk­siä Raahen seu­dul­la

07.12.2022 20:00 2
Tilaajille
Vetyputki avaa uusia ovia Raahessa: alueelle voi sen ansiosta sijoittua sähköä kuluttavaa vihreää teollisuutta

Ve­ty­put­ki avaa uusia ovia Raa­hes­sa: alueel­le voi sen an­sios­ta si­joit­tua sähköä ku­lut­ta­vaa vihreää teol­li­suut­ta

23.09.2022 09:00
Tilaajille
Kaasuverkkoyhtiöt haluavat miljardien vetyputken Perämeren ympäri – se edellyttää lisää tuulivoimaa

Kaa­su­verk­koyh­tiöt ha­lua­vat mil­jar­dien ve­ty­put­ken Pe­rä­me­ren ympäri – se edel­lyt­tää lisää tuu­li­voi­maa

23.04.2022 13:22 1
Tilaajille
Raahe haluaa teollisen mittaluokan vetytuotantoalueeksi – laitospaikkoina tarjolla Mitti, Someronkangas ja Paharäme

Raahe haluaa teol­li­sen mit­ta­luo­kan ve­ty­tuo­tan­toa­lueek­si – lai­tos­paik­koi­na tar­jol­la Mitti, So­me­ron­kan­gas ja Pa­ha­rä­me

23.02.2022 09:00 11
Tilaajille
Vedystä ja hiilidioksidista tehtävien synteettisten polttoaineiden myötä Suomesta voisi tulla polttoaineiden vientimaa – "Jotain on mennyt pahasti pieleen, jos lähivuosina ei tule isoja investointiuutisia"

Vedystä ja hii­li­diok­si­dis­ta teh­tä­vien syn­teet­tis­ten polt­toai­nei­den myötä Suo­mes­ta voisi tulla polt­toai­nei­den vien­ti­maa – "Jotain on mennyt pahasti pie­leen, jos lä­hi­vuo­si­na ei tule isoja in­ves­toin­tiuu­ti­sia"

03.01.2022 05:30
Tilaajille
SSAB:llä ei ole aikeita sulkea Raahen tehdasta – Uudistustyö on jo aloitettu

SSAB:l­lä ei ole aikeita sulkea Raahen teh­das­ta – Uu­dis­tus­työ on jo aloi­tet­tu

27.12.2021 08:00 2
Tilaajille
Vety johdattaa vähähiiliseen tulevaisuuteen

Vety joh­dat­taa vä­hä­hii­li­seen tu­le­vai­suu­teen

27.12.2021 07:58
Tilaajille
Vedyn tuotantolaitoksen sijoittumista Hanhikiven alueelle selvitetään

Vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joit­tu­mis­ta Han­hi­ki­ven alueel­le sel­vi­te­tään

27.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Näsman vetyverkosto-hankkeen projektipäälliköksi

Näsman ve­ty­ver­kos­to-hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si

22.10.2021 16:01
Tilaajille
Vetyverkoston projektipäällikön tehtävään kuusi hakijaa

Ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään kuusi hakijaa

05.10.2021 10:51 1
Tilaajille
Kansallisen vetyverkoston projektipäällikön paikka auki Raahessa - tehtävä edellyttää vahvaa näyttöä ja kokemusta verkostojen rakentamisesta

Kan­sal­li­sen ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön paikka auki Raa­hes­sa - tehtävä edel­lyt­tää vahvaa näyttöä ja ko­ke­mus­ta ver­kos­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta

13.09.2021 12:56 1
Tilaajille
Lähteekö Raahen kansainväliseen vetyekosysteemiin – Pasi Pitkänen: "Vety tulee olemaan uusi öljy"

Läh­tee­kö Raahen kan­sain­vä­li­seen ve­tye­ko­sys­tee­miin – Pasi Pit­kä­nen: "Vety tulee olemaan uusi öljy"

15.02.2021 06:00
Tilaajille