Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sosiaalinen media
"Turvallisin tapa on säätää asetukset niin, että vain omat yhteystiedot voivat lisätä ryhmään" – poliisi varoittaa vanhempia lapsille haitallisista Whatsapp-ryhmistä

"Tur­val­li­sin tapa on säätää ase­tuk­set niin, että vain omat yh­teys­tie­dot voivat lisätä ryh­mään" – poliisi va­roit­taa van­hem­pia lap­sil­le hai­tal­li­sis­ta Whats­app-ryh­mis­tä

17.12.2023 16:00
Tilaajille
Suhtautuminen sosiaalista mediaa kohtaan on muuttunut – moni näkee somettomuuden hyvinvointia lisäävänä tekijänä

Suh­tau­tu­mi­nen so­siaa­lis­ta mediaa kohtaan on muut­tu­nut – moni näkee so­met­to­muu­den hy­vin­voin­tia li­sää­vä­nä te­ki­jä­nä

28.11.2023 18:00
Tilaajille
Tiktok innostaa niin nuoria kuin vähän vanhempiakin lukemaan

Tiktok in­nos­taa niin nuoria kuin vähän van­hem­pia­kin lu­ke­maan

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kotimaisten kielten keskus avasi suomenkielisen tilin Instagramiin

Ko­ti­mais­ten kielten keskus avasi suo­men­kie­li­sen tilin Ins­ta­gra­miin

03.09.2023 14:26
Tilaajille
Antti Kurra tekee somevideoita laajalle yleisölle – "Puhun normaalistikin Raahen murteella, joten se saa kuulua videoillakin"

Antti Kurra tekee so­me­vi­deoi­ta laa­jal­le ylei­söl­le – "Puhun nor­maa­lis­ti­kin Raahen mur­teel­la, joten se saa kuulua vi­deoil­la­kin"

29.06.2023 20:00
Tilaajille
Raahelaisella Ibiillä kymmeniä tuhansia someseuraajia: "Uskon rohkaisevani muita arabimaiden naisia"

Raa­he­lai­sel­la Ibiillä kym­me­niä tu­han­sia so­me­seu­raa­jia: "Uskon roh­kai­se­va­ni muita ara­bi­mai­den naisia"

01.04.2023 18:00
Tilaajille
Facebook on suurin, mutta horjuu – TikTok kiilaa jo Twitterin rinnalle

Fa­ce­book on suurin, mutta horjuu – TikTok kiilaa jo Twit­te­rin rin­nal­le

08.11.2022 18:00
Tilaajille
Mölyt voi pitää mahassa
Kolumni

Mölyt voi pitää mahassa

10.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Nuoret hoitavat Pyhäjoen somea: "Kukaan ei ole latelemassa työtehtäviä, vaan meihin luotetaan"

Nuoret hoi­ta­vat Py­hä­joen somea: "Kukaan ei ole la­te­le­mas­sa työ­teh­tä­viä, vaan meihin luo­te­taan"

09.07.2021 20:00
Tilaajille
Sosiaalinen media täynnä pöhinää – somemarkkinointi tuo turisteja Raaheen

So­siaa­li­nen media täynnä pöhinää – so­me­mark­ki­noin­ti tuo tu­ris­te­ja Raaheen

09.07.2021 08:00 1
Tilaajille
Kaikki tiet vievät TikTokiin

Kaikki tiet vievät Tik­To­kiin

10.06.2021 20:00
Tilaajille
Raahelainen Elias Tornberg tekee meemejä työkseen luultavasti ainoana Suomessa – "Vaikka meemit ovat pääasiallisesti viihdettä, niiden avulla voi myös käsitellä omia kokemuksia huumorin kautta"

Raa­he­lai­nen Elias Torn­berg tekee meemejä työk­seen luul­ta­vas­ti ainoana Suo­mes­sa – "Vaikka meemit ovat pää­asial­li­ses­ti viih­det­tä, niiden avulla voi myös kä­si­tel­lä omia ko­ke­muk­sia huu­mo­rin kautta"

04.04.2021 16:31 1
Tilaajille
Joka kymmenes joutunut vuoden aikana vaaratilanteeseen liikenteessä puhelimen vuoksi – Liikenneturvan vuodenvaihteen kampanja kohdistetaan erityisesti nuoriin ajajiin

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 11:40
Naiselle sakkoja WhatsAppiin jaetuista seksuaalissävytteisistä videoista Raahessa

Nai­sel­le sakkoja Whats­Ap­piin jae­tuis­ta sek­suaa­lis­sä­vyt­tei­sis­tä vi­deois­ta Raa­hes­sa

13.10.2020 20:28
Tilaajille
Poliisi tuomitsee koronavirukseen sairastuneiden arvostelun netissä: "Kenenkään ei tarvitse tällaista sietää"

Poliisi tuo­mit­see ko­ro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­nei­den ar­vos­te­lun ne­tis­sä: "Ke­nen­kään ei tar­vit­se täl­lais­ta sietää"

01.09.2020 09:46
Tilaajille
Marianne Raahen Honganpalosta värkkäsi vahingossa somehitin - kalsari-iskä on käännetty jo ruotsiksi ja espanjaksi

Ma­rian­ne Raahen Hon­gan­pa­los­ta värk­kä­si va­hin­gos­sa so­me­hi­tin - kal­sa­ri-is­kä on kään­net­ty jo ruot­sik­si ja es­pan­jak­si

19.03.2020 19:00
Tilaajille
Näin annat somessa anteeksi: Presidentti Halonen valitsi hymiön anteeksiantamiselle

Näin annat somessa an­teek­si: Pre­si­dent­ti Halonen valitsi hymiön an­teek­si­an­ta­mi­sel­le

11.02.2020 18:00
Tilaajille
Some lisäsikin yksinäisyyttä
Pääkirjoitus

Some li­sä­si­kin yk­si­näi­syyt­tä

04.01.2020 07:00
Tilaajille
Synttärikaverin saa hälytettyä nyt netistä jos kutsuvieraat tekevät oharin

Synt­tä­ri­ka­ve­rin saa hä­ly­tet­tyä nyt netistä jos kut­su­vie­raat tekevät oharin

07.12.2019 09:00
Tilaajille
Saara somettaa kesätyökseen

Saara so­met­taa ke­sä­työk­seen

30.06.2017 08:00