Työttömyys
Raahen seutukunnan työttömyys oli marraskuussa Pohjois-Pohjanmaan korkein

Raahen seu­tu­kun­nan työt­tö­myys oli mar­ras­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein

22.12.2020 10:09 4
Tilaajille
Mahdollisuuksia etätöihin selvitetään: Työttömien työpajoilla toiminta jatkuu näillä näkymin koronasta huolimatta

Mah­dol­li­suuk­sia etä­töi­hin sel­vi­te­tään: Työt­tö­mien työ­pa­joil­la toi­min­ta jatkuu näillä näkymin ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

02.12.2020 10:00
Tilaajille
Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten – katso Pohjois-Pohjanmaan kuntien työttömyysprosentit

Avoimia työ­paik­ko­ja enemmän kuin vuosi sitten – katso Poh­jois-Poh­jan­maan kuntien työt­tö­myys­pro­sen­tit

24.11.2020 09:18
Tilaajille
Velka on viheliäinen kumppani kriisissä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Velka on vi­he­liäi­nen kump­pa­ni krii­sis­sä

23.10.2020 06:45
Tilaajille
Raahen työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaan suurimpia

Raahen työt­tö­myys­as­te Poh­jois-Poh­jan­maan suu­rim­pia

20.10.2020 15:07
Tilaajille
Elokuussa Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste oli Raahen seutukunnassa – Koronalomautuksista suuri osa on jo päättynyt

Elo­kuus­sa Poh­jois-Poh­jan­maan korkein työt­tö­myys­as­te oli Raahen seu­tu­kun­nas­sa – Ko­ro­na­lo­mau­tuk­sis­ta suuri osa on jo päät­ty­nyt

22.09.2020 10:09
Tilaajille
Lomautettujen määrä on vähentynyt keväästä – Työttömyys laski seutukunnassa keväästä

Lo­mau­tet­tu­jen määrä on vä­hen­ty­nyt ke­vääs­tä – Työt­tö­myys laski seu­tu­kun­nas­sa ke­vääs­tä

25.08.2020 13:16
Tilaajille
Työllisyydenhoito kootaan yhteen

Työl­li­syy­den­hoi­to kootaan yhteen

22.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Työttömiä Pohjois-Pohjanmaalla 10 000 enemmän kuin viime vuonna

Työt­tö­miä Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 000 enemmän kuin viime vuonna

21.07.2020 14:00
Tilaajille
Koronakevät synkisti työttömyystilastot

Ko­ro­na­ke­vät syn­kis­ti työt­tö­myys­ti­las­tot

28.05.2020 10:42
Tilaajille
Varovaisuus jatkuu, vaikka elämä avautuu
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Va­ro­vai­suus jatkuu, vaikka elämä avautuu

06.05.2020 06:45
Tilaajille
Korona alkoi näkyä työttömyystilaistoissa, mutta kaikki lomautukset eivät ehtineet vielä tilastoihin mukaan

Korona alkoi näkyä työt­tö­myys­ti­lais­tois­sa, mutta kaikki lo­mau­tuk­set eivät eh­ti­neet vielä ti­las­toi­hin mukaan

23.04.2020 15:38
Tilaajille
Virus kurittaa etenkin velkaantunutta
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Virus ku­rit­taa etenkin vel­kaan­tu­nut­ta

06.04.2020 06:45
Tilaajille
Pahenneessa työttömyydessä pilkahtelee valopilkkuja

Pa­hen­nees­sa työt­tö­myy­des­sä pil­kah­te­lee va­lo­pilk­ku­ja

25.02.2020 11:39
Tilaajille
Raahesta tuli työttömyysseutukunta: vuodessa yli 400 työtöntä lisää

Raa­hes­ta tuli työt­tö­myys­seu­tu­kun­ta: vuo­des­sa yli 400 työ­tön­tä lisää

20.12.2019 15:30
Tilaajille
Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki työllisyyden kuntakokeilun jatkovalmisteluun

Py­hä­jo­ki, Raahe ja Sii­ka­jo­ki työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lun jat­ko­val­mis­te­luun

09.12.2019 13:19
Tilaajille
Työttömyys nousussa Raahen seutukunnassa

Työt­tö­myys nou­sus­sa Raahen seu­tu­kun­nas­sa

26.11.2019 10:56
Tilaajille
Työllisyyden hoito voi siirtyä Raahen seudulla kunnille jos Raahen seutukunta pääsee mukaan uuteen kokeiluun

Työl­li­syy­den hoito voi siirtyä Raahen seu­dul­la kun­nil­le jos Raahen seu­tu­kun­ta pääsee mukaan uuteen ko­kei­luun

22.11.2019 13:41

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tuk­sen "ak­tii­vi­mal­li" syyl­lis­tää työ­tön­tä

07.01.2018 14:29
Kati Kastelli on onnistunut löytämään osa-aikatöitä, mutta epäilee, että monille se voi olla pikkukaupungissa hankalaa

Kati Kas­tel­li on on­nis­tu­nut löy­tä­mään osa-ai­ka­töi­tä, mutta epäi­lee, että monille se voi olla pik­ku­kau­pun­gis­sa han­ka­laa

05.01.2018 14:13