Edus­kun­nas­sa on nyt en­nä­tys­mää­rä naisia

Uudessa eduskunnassa on korkeakoulutettuja ja hyväpalkkaisia kansanedustajia.

Raahen alueen kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Katja Hänninen lisäävät osaltaan naisten määrää eduskunnassa. Naisia on uudessa eduskunnassa 94, eli 47 prosenttia.
Raahen alueen kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Katja Hänninen lisäävät osaltaan naisten määrää eduskunnassa. Naisia on uudessa eduskunnassa 94, eli 47 prosenttia.
Kuva: Vesa Joensuu

Naisten osuus ehdokkaista nousi yli 40 prosentin. Myös valituista kansanedustajista 47 prosenttia, eli 94, on nyt naisia. Vihreistä edustajista naisia on 85, perussuomalaisista vain 30,8. Naisia on nyt ennätysmäärä

Vajaa kolmannes ehdolla myös edellisissä vaaleissa – yli puolet valittiin uudelleen. Yli puolet nyt valituiksi tulleista valittiin suoraan eduskuntaan myös vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Eduskuntaan valitut miehet ovat selvästi eduskuntaan valittuja naisia vanhempia. Valittujen miesten keski-ikä on 48,8 vuotta ja naisten 44,1 vuotta. Alle 45-vuotiaista kansanedustajista lähes 60 prosenttia on naisia. Vastaavasti taas 55 vuotta täyttäneistä naisten osuus jää alle 30 prosentin.

Kansanedustajiksi valitut ovat korkeammin koulutettuja kuin äänioikeutetut ja ehdokkaana olleet. Valituista korkeakouluasteen tutkinto on noin 70 prosentilla ja pelkän perusasteen varassa on noin kolme prosenttia.

Valituista työllisiä on lähes kaikki, ehdokkaista yli 70 prosenttia ja äänioikeutetuista hieman yli puolet.

Valituista eläkkeellä tai muuten työvoiman ulkopuolella on kaksi prosenttia. Eduskuntaan valituista lähes 80 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä. Yrittäjätaustaisia on kaksi prosenttia ja työntekijäammateissa toimivia 3 prosenttia.

Enemmistö uuden eduskunnan edustajista - noin kaksi kolmasosaa - on töissä valtiosektorilla, mitä selittää istuvien kansanedustajien uudelleenvalinta. Sen sijaan uusista kansanedustajista yli puolet työskentelee yksityisellä sektorilla, valtiosektorin palkansaajia on 18,0 prosenttia ja kuntasektorin palkansaajia vajaa neljännes.

Valituista puolet on lapsiperheen vanhempia. Ehdokkailla on lapsia hieman keskimääräistä enemmän. Ehdokkaista 70 prosentilla on omia lapsia, äänioikeutetuista vastaava osuus on 66 prosenttia. Eduskuntaan valituista lapsettomia on noin viidennes niin miehistä kuin naisistakin.

Kaikkien eduskuntaan valittujen käytettävissä olevien rahatulojen mediaani on 55 400 euroa vuodessa. Äänioikeutettuihin verrattuna eduskuntaan valituilla on 2,6-kertaisesti ja ehdokkaisiin verrattuna lähes kaksinkertaisesti rahaa käytettävissään

Syntyperältään ulkomaalaisia on 0,5 prosenttia valituista kansanedustajista. Ruotsia äidinkielenään puhuu 7,0 prosenttia valituista. Vieraskielisten osuus valituista on kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin heidän osuutensa äänioikeutetuista. Ruotsinkielisiä valittiin puolestaan hieman heidän väestöosuuttaan enemmän.