Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

EVAn tut­ki­mus: Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö suh­tau­tuu en­sim­mäis­tä kertaa myön­tei­ses­ti työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon

Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.
Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.
Kuva: Iiro Kerkelä

Suomalaisista 55 prosenttia arvioi, että maamme väestön ikääntyminen ja uhkaava vähentyminen edellyttävät ulkomaalaisten Suomeen muuton helpottamista. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Ensimmäistä kertaa EVAn 25-vuotisen mittaushistorian aikana enemmistö suomalaisista katsoo heikon väestökehityksen edellyttävän maahanmuuton helpottamista.

– Selvimmin suomalaisten lämpeneminen työperäiselle maahanmuutolle näkyy suhtautumisessa ulkomaalaisiin osaajiin, joiden maahanmuuton helpottamisesta vallitsee likimain konsensus, toteaa EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Suhtautuminen pakolaisuuteen torjuvaa

Sen sijaan vastaajien suhtautuminen pakolaisuuteen on torjuvaa. Enemmistö katsoo, että liian suuri osa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on pakolaisia.

– Näkemys saattaa heijastella pikemminkin epävarmuutta tai huolta tulevasta kuin yksityiskohtaista tietoa tämänhetkisistä tulijamääristä. Pakolaisia on kuitenkin maahanmuuttajista vain joka kymmenes, Haavisto kommentoi.

Vaihtelua puoluekannan mukaan

Tutkimuksessa selvisi, että eduskuntavaalien suurimman puolueen kokoomuksen äänestäjillä erittäin myönteinen suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon yhdistyy nuivaan asennoitumiseen humanitääristä maahanmuuttoa kohtaan.

Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat torjuvasti sekä humanitääriseen että työperäiseen maahanmuuttoon, jonka osalta he helpottaisivat vain koulutettujen ja osaavien muuttoa Suomeen.

SDP:n kannattajien suhtautuminen työperäiseen maahanmuuttoon on myönteistä ja suhtautuminen humanitääriseen maahanmuuttoon neutraalia.

Tulokset perustuvat yli kahdentuhannen henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin helmikuun alkupuolella.