Hannu Kal­lun­ki kirkon työ­mark­ki­na­lai­tok­sen val­tuus­kun­taan

Raahelainen Hannu Kallunki on valittu yhdeksi jäseneksi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan.
Raahelainen Hannu Kallunki on valittu yhdeksi jäseneksi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan.

Kirkkohallitus on valinnut raahelaisen hyvinvointikuntayhtymäjohtajan Hannu Kallungin Oulun hiippakunnan edustajaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan seuraavalle nelivuotiskaudelle vuosiksi 2018–2021.

Oulun hiippakuntaa on edustanut valtuuskunnassa nykyisin oululainen sairaalaneuvos Matti Kakko.

Valtuuskunnan tehtävänä on hoitaa kirkkotyönantajan edunvalvontaa. Se toimii kirkon työmarkkinapolitiikan työvälineenä.

Valtuuskunnassa on edustus jokaisesta hiippakunnasta sekä muun muassa piispainkokouksen ja kirkkohallituksen edustaja.

Valtuuskunnan jäsenet valitaan siten, että palvelussuhteen ehtojen tuntemus sekä erityyppisten seurakuntien ja maan eri osien edustus tulee huomioon otetuksi.