Tilaajille

Ke­me­ra-tu­kea Poh­jois-Poh­jan­maal­le yli 9 mil­joo­naa euroa

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajille 9,38 miljoonaa euroa puuntuotantoon suunnattua kestävän metsätalouden rahoitustukea.Tukea maksettiin 0,32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu koko maahan yhteensä 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon tukea jäi käyttämättä 6,5 miljoonaa euroa.

Pääosa Kemera-tuesta käytettiin koko maassa nuoren metsän hoitoon. Myös Pohjois-Pohjanmaalla nuoren metsän hoito on varojen käytöltään suurin tuettavista työlajeista, yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Nuoren metsän hoitoa toteutettiin yhteensä 19 200 hehtaaria.