Mainos

Kier­to­kaa­ri val­mis­tau­tuu his­to­rian­sa suu­rim­paan pon­nis­tuk­seen – satoja as­tioi­ta kus­ka­taan kiin­teis­töil­le kul­je­tus­jär­jes­tel­män muut­tues­sa

Syyskuusta lähtien Kiertokaari vastaa kokonaan biojätteen, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä pienmetallin kuljetusten laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Kansi, renkaat, tarra. Kiertokaaren työntekijät Janne Nissinen, Said Kadouri ja Saara Nordlund loksauttavat osaset paikoilleen, ja jälleen yksi jäteastia on valmiina. Astia rullaillaan seinän vierustalle odottamaan vientiä uuteen osoitteeseen.

Pian Teuvo Koskimäki saa pakata astiat kuorma-autoon ja lähteä kierrokselle.

Jäteastioita riittää: Kiertokaari kuskaa niitä satoja kappaleita jo pelkästään loppuvuoden aikana koteihin, taloyhtiöihin ja kuntien omistamille kiinteistöille.

Kiertokaaren työntekijät kasaavat ja tarroittavat uudet jäteastiat. Kuvassa Saara Nordlund.
Kiertokaaren työntekijät kasaavat ja tarroittavat uudet jäteastiat. Kuvassa Saara Nordlund.
Kuva: Sari Arffman

Jätelaki astiarallin takana

Koko operaation takana on jätelain muutos, mikä siirtää kierrätettävien, eli niin sanottujen hyötyjätteiden, kuljetuksen kunnan vastuulle.

”Kiertokaaren hallintaan tulee tuhansia hyötyjäteastioita. Aivan joka paikkaan ei kuitenkaan toimiteta uusia jäteastioita, sillä kierrätysnäkökohdat huomioidaan tässäkin”, kertoo Kiertokaaren logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä.

Hän selittää, ettei vanhoja, kunnossa olevia jäteastioita heitetä menemään, vaan Kiertokaari on lunastanut ne omistukseensa yksityisiltä jätekuljetusyrityksiltä.

Tasapuoliset kierrätysmahdollisuudet kuntalaisille

Kiertokaaren järjestämät kuljetukset ovat pyörähtäneet Siikajoella ja Raahessa käyntiin jo heinäkuussa. Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki ja Oulu tulevat kuljetusten piiriin 4.9.2023 alkaen.

Kiertokaari on kuntien omistama jäteyhtiö, joten Kiertokaaren omistajakunnissa kuljetusten järjestäminen kuuluu sille. Syyskuusta lähtien Kiertokaari vastaa kokonaan biojätteen, lasi-, kartonki- ja muovipakkausten sekä pienmetallin kuljetusten laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

”Kaiken takana on tavoite nostaa kierrätysastetta ja tehostaa materiaalien kierrätystä. Kun kuljetukset hoitaa keskitetysti yksi taho, kuntalaisille pystytään tarjoamaan taajamissa tasapuoliset kierrätysmahdollisuudet. Biojätteen lajittelu ei enää ole kiinni siitä, että palvelua ei olisi taajamassa tarjolla”, sanoo Pyörälä.

Uusia roska-astioita tarvitaankin lisää siksi, että lajiteltavia jätteitä on jatkossa yhä laajempi skaala. Esimerkiksi biojätteen keräys laajenee uuden jätelain myötä Kiertokaaren omistajakunnissa yhä useampaan taloyhtiöön – ja siirtymäajan kuluessa myös omakotitaloihin.

Lisäksi muovipakkausten keräys on muuttunut pakolliseksi lähes kaikissa taloyhtiöissä.

Katso tästä, mitkä ovat lajitteluvelvoitteet asuinkunnassasi: www.kiertokaari.fi/lajitteluohjeet/kierratysaste-nousuun-lajitteluvelvoitteet-tiukentuvat.

Teuvo Koskimäki vie kiinteistöille puuttuvia hyötyjätteiden lajitteluastioita.
Teuvo Koskimäki vie kiinteistöille puuttuvia hyötyjätteiden lajitteluastioita.
Kuva: Harri Tarvainen

Hyötyjätepalvelujen hinnat ovat julkisia

Hyötyjätteiden tyhjennyshinnat ovat jatkossa julkista tietoa, kun kuljetukset ovat kunnan vastuulla. Kaikki hyötyjätepalvelut saa samalta luukulta julkisin, jätehuoltoviranomaisen vahvistamin hinnoin.

Tavoitteena on lähitulevaisuudessa myös tarjota asiakkaille uusia palveluja, kuten monilokeroastiakeräystä kierrätettäville jätteille. Lisäksi panostetaan uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen.

”Kiertokaari on aloittanut Pudasjärvellä jätteiden punnituskokeilun, jonka avulla saadaan tarkkaa tietoa kiinteistöillä syntyvistä jätteistä ja kierrätysasteen kehittymisestä”, kertoo Pyörälä.

Bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat Kiertokaaren järjestämillä urakka-alueilla: www.kiertokaari.fi/hinnat/bio-ja-pakkausjateastioiden-tyhjennyshinnat.

Tämän näköinen jäteauto käy tyhjentämässä jatkossa hyötyjäteastioita osassa Kiertokaaren toimialuetta. Kiertokaari on kilpailuttanut hyötyjätteiden kuljetusurakat, ja osalla alueista urakoitsija vaihtuu.
Tämän näköinen jäteauto käy tyhjentämässä jatkossa hyötyjäteastioita osassa Kiertokaaren toimialuetta. Kiertokaari on kilpailuttanut hyötyjätteiden kuljetusurakat, ja osalla alueista urakoitsija vaihtuu.
Kuva: Sari Arffman

Jätetilaan pääsy kuntoon

Muutoksen myötä jäteastioille saattaa kurvata erinäköinen jäteauto kuin aikaisemmin. Kiertokaari on kilpailuttanut keskitetysti omistajakuntiensa hyötyjätteiden kuljetukset, minkä seurauksena osalla alueista jäteurakoitsija vaihtuu. Kilpailutus tehdään jatkossa 3–5 vuoden välein.

Myös hyötyjäteastioiden tyhjennyspäivät ja -rytmit saattavat vaihtua.

Jotta kuljetukset rullaavat ongelmitta, on tärkeää, että Kiertokaarella on oikeat hyötyjäteastiatiedot kiinteistöiltä. Lisäksi astioita pitää päästä tyhjentämään myös lukittuihin jätetiloihin. Pyörälä muistutteleekin nyt isännöitsijöitä laittamaan lukko- ja avainasian kuntoon.

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuoltomääräysten mukaan taloyhtiöiden tulee asentaa lukittuihin jätetiloihin turvallisuutta parantava kaksoislukko. Sen toista, sähköistä lukkopesää käyttää jätteenkuljettaja. Lukitsemattomiin tiloihin kaksoislukkoa ei tarvitse asentaa.

”Meillä on tiedossa paljon taloyhtiöitä, joissa kaksoislukkoa ei ole toistaiseksi asennettu lukittuun jätetilaan. Jos asia ei ole vielä kunnossa, taloyhtiön tulee ensi tilassa tilata sähköinen lukko ja sen jälkeen ottaa pikaisesti yhteyttä Kiertokaaren asiakaspalveluun. Siten jätetilaan pääsy saadaan järjestettyä siirtymäajaksi”, Pyörälä sanoo.

Asian saaminen kuntoon on kaikkien etu – Kiertokaaren tavoitteena on, että muutosvaiheesta koituisi mahdollisimman vähän häiriöitä asiakkaille.

Lue kaksoislukkojärjestelmän eduista: www.kiertokaari.fi/satojen-avainten-nippu-vaihtuu-uuteen-jarjestelmaan-jatteenkuljettajan-tyo-helpottuu-merkittavasti.

Biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi useissa pientaloissa taajamassa. Naapuruston yhteinen biojäteastia on hyvä ratkaisu silloin, kun biojätettä syntyy vähän.
Biojätteen lajittelu tulee pakolliseksi useissa pientaloissa taajamassa. Naapuruston yhteinen biojäteastia on hyvä ratkaisu silloin, kun biojätettä syntyy vähän.

Omakotitaloissakin pitää olla hereillä

Uusi jätelaki koskettaa myös pientaloja. Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven taajamien omakotitaloasukkailla on vielä ensi kesään saakka aikaa miettiä, millä tavalla biojätteen lajittelu järjestetään.

Laki edellyttää, että biojäte joko kompostoidaan tai sille tilataan erilliskeräys viimeistään 19.7.2024. Raahessa lajitteluvelvollisuus astuu keskustaajamassa voimaan jo 1.9.2023.

Niitä omakotiasukkaita, joilla jo on biojätteen tai pakkausjätteen keräys tontillaan, Kiertokaari pyytää ilmoittamaan keräysastioista ensisijaisesti Kiertokaaren verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. Asiakkaat voivat myös soittaa tai lähettää viestiä Kiertokaaren asiakaspalveluun.

”Biojätekimppa eli naapuruston yhteinen biojätekeräys on hyvä vaihtoehto, jos biojätettä ei synny kotitaloudessa paljon. Laskutuksen saa jaettua kaikkien kimppaan osallistuvien asiakkaiden kesken”, Pyörälä hoksauttaa.

Ilmoita bio- tai pakkausjätteen keräysastiasta Kiertokaarelle: www.kiertokaari.fi/pientaloasukas-ilmoita-bio-ja-pakkausjateastiatiedot-meille.

Klikkaa tästä ja katso, mitkä ovat asuinkuntasi taajama-alueita.

Info
  • Uudistettu jätelaki siirtää vastuun kunnalle hyötyjätteiden kuljetuksesta.
  • Hyötyjätteitä ovat biojäte, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli.
  • Kiertokaari Oy on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka järjestää hyötyjätekuljetukset Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella, Oulussa, Raahessa ja Siikajoella. 
  • Kiertokaaren kilpailuttamat jätteenkuljetusurakat ovat alkaneet heinäkuussa 2023 Raahessa ja Siikajoella. Lopuissa kunnissa ne käynnistyvät 4.9.2023.
  • Asiakkaat eivät enää tee hyötyjätteiden keräyksestä sopimusta suoraan yksityisen jätehuoltoyrityksen kanssa, vaan Kiertokaaren kanssa. Kiertokaari hoitaa keskitetysti hyötyjätteiden laskutuksen, asiakaspalvelun ja neuvonnan.
  • Lisätietoja muutoksista saa Kiertokaaren asiakaspalvelusta: toimisto@kiertokaari.fi tai p. 08 5584 0020 ma–pe klo 8–15 sekä verkkosivuilta kiertokaari.fi.
-