Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Li­min­ka­jär­veä kun­nos­te­taan suo­tui­sak­si lin­nuil­le ja mie­lui­sam­mak­si ih­mi­sil­le­kin

Liminkajärven kunnostushanke on alkanut viimein. Kunnostukseen käytetään myös Reijo Nikulan testamenttivaroja. Luonto ja ihmiset kiittävät.

Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä kertoo, että Liminkajärven Katiskaniemessä on hieman leveämpi vesialue, joka laajenee entisestään, kun järven uomia ruopataan. Laiturilta voi vaikka pulahtaa uimaan.
Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä kertoo, että Liminkajärven Katiskaniemessä on hieman leveämpi vesialue, joka laajenee entisestään, kun järven uomia ruopataan. Laiturilta voi vaikka pulahtaa uimaan.
Ympäristösihteeri Vesa Ojanperä kertoo, että Liminkajärven Katiskaniemessä on hieman leveämpi vesialue, joka laajenee entisestään, kun järven uomia ruopataan. Laiturilta voi vaikka pulahtaa uimaan.
Kuva: VESA JOENSUU

Pyhäjoen kunta sai vuonna 2001 liminkakyläläisen Reijo Nikulan testamenttilahjoituksena isohkon maa-alueen, uuden hirsimökin ja saunan ulkorakennuksineen. Mukana tuli myös testamenttivaroja, joita käytetään nyt Liminkajärven kunnostamiseen. Mökki saunoineen on kuntalaisten käytettävissä.

Reijo Nikulan rakentama mökki on nyt kuntalaisten virkistyskäytössä.
Reijo Nikulan rakentama mökki on nyt kuntalaisten virkistyskäytössä.
Kuva: VESA JOENSUU

Limingojaa on perattu viljelyalueiden tulvasuojelun tarpeisiin 60-luvulla järvestä alavirtaan jokisuulle saakka. Parhalahdella perkausta jatkettiin 90-luvulla. Perkausten seurauksena järven pinta laski, ja sen matalat osat kasvavat ruovikkoa ja heinää.

Pyhäjoen ympäristösihteeri Vesa Ojanperä sanoo, ettei järveä näilläkään toimilla saada vesitettyä. Tarkoituksena on nyt saada matala järvi suotuisammaksi alueen runsaslajiselle linnustolle.

Seuraavaksi tehtävien töiden kustannusarvio on nyt 231 00 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan elyn osuus 150 000. Testamenttivaroja käytetään 37 500 ja kunta laittaa saman verran. Mikäli hankeen jatkopäätös 97 000 eurosta saadaan elystä, hanke voidaan toteuttaa suunnitellussa laajuudessa.

Liminkajärvellä kasvaa paljon heinää.
Liminkajärvellä kasvaa paljon heinää.
Kuva: VESA JOENSUU

Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Aluehallintovirastolta lupapäätöstä odotetaan saatavaksi vielä tämän vuoden aikana

– Ensi kesänä, kun lintujen pesimäaika on ohi, aloitetaan taas työt, Ojanperä sanoo.

Ruopattavien väyliä on noin 1,7 kilometriä ja läjitysalueiden pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria.

Ojanperä kertoo, että nyt kunnostetaan järven ja joen vanhoja uomia ja tehdä pieni uimaranta. Lisäksi ruoppausmassoja neutralisoidaan kalkilla.

Hän kertoo, että myöhemmin järven ympäri tehdään penkkapolku. Myös pitkospuilla ja astinkivillä helpotetaan kulkua kosteassa maastossa.

– Koko kunnostushanke on laajempi kuin nyt kilpailutettu Liminkajärven kunnostus. Yläjuoksulla on tehty laskeutusaltaita ja Polusjärven lähtökynnystä on kunnostettu, ettei järvi kuivu tai vesi laske liian alas kuivina jaksoina. Lisäksi uomassa kunnostellaan perattuja koskipaikkoja, Ojanperä kertoo.

Laiturilta voi käydä uimassa, jos ei pelkää tummaa ja kylmää vettä.
Laiturilta voi käydä uimassa, jos ei pelkää tummaa ja kylmää vettä.
Kuva: VESA JOENSUU

Avustusten haku vuonna 2019 alkaville kunnostushankkeille on käynnissä marraskuun loppuun. Pohjois-Pohjanmaan elyn vesistöyksikkö on tänä vuonna rahoittanut yhteensä 10 vesienhoidon kunnostushanketta ympäristöministeriön vesienhoidon määrärahoista. Pyhäjoen Liminkajärven, Liminkajoen ja Polusjärven kunnostus on yksi alueen monipuolisimmista vesienhoitotoimista.

Liminkajärvi sijaitsee Liminkakylällä. Sen läpi virtaa Limingoja, jossa on vähäistä kalakantaa, ja järven alapuolella myös hieman alkuperäistä harjusta, mutta ravut ovat siitä kadonneet jo 1970-luvun lopulla. Rapukantaa on yritetty elvyttää, mutta huonoin tuloksin.

Alueen pesimälinnusto on kosteikkolinnuston osalta monipuolinen. Alueella on pesinyt mm laulujoutsen-, merihanhi-, sinisorsa-, tavi-, telkkä-, kurki-, töyhtöhyyppä-, valkoviklo-, liro-, rantasipi-, metsäviklo-, taivaanvuohi-, ruokokerttus-, punavarpus, pohjansirkku- ja pajusirkkupareja.

Liminkajärven pinta-ala on noin 37 hehtaaria. Tästä vain 6 hehtaaria on avovesialuetta. Järvellä ei ole vakituisia venepaikkoja, ja kunnan omistama rantakin on huonossa kunnossa. Järven alapuolella on 2-3 vakituisesti asuttua taloa sekä 4 mökkiä ennen Parhalahden kylää.

Vesa Ojanperä tarkkailee vedenpinnan tasoa.
Vesa Ojanperä tarkkailee vedenpinnan tasoa.
Kuva: VESA JOENSUU