Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mai­se­ma- ja kos­teik­ko­koh­teil­le voi hakea ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sia – ha­ku­ai­ka um­peu­tuu ke­sä­kuus­sa

Myös vuonna 2020 tai 2021 päättyneille sopimuksille voi hakea vuoden jatkoa.

Metsälaidun Haapavedellä vuonna 2020.
Metsälaidun Haapavedellä vuonna 2020.
Kuva: Kalle Hellström/Pro Agria

Tänä keväänä kannattaa maisema- tai kosteikkokohteen hoitoa suunnittelevan olla aktiivinen, sillä uusille kohteille voi hakea usean vuoden tauon jälkeen viisivuotisia ympäristösopimuksia, tiedottaa Pro Agria.

Hakuaika jatkuu 15. kesäkuuta saakka.

Tiedotteen mukaan tukiehdot ovat samanlaiset kuin kuluneen EU-ohjelmakauden sopimuksissa, mutta rahat tulevat virallisesti vuonna 2023 alkavan ohjelmakauden varoista.

Vuonna 2020 tai 2021 päättyneille sopimuksille voi hakea vuoden jatkoa. Tänä keväänä voi hakea myös viisivuotista ympäristösopimusta kosteikon hoitoon. Niin ikään haettavissa on ei-tuotannollista investointitukea kosteikon perustamiseen.

Kevään ympäristösopimuksista järjestetään verkossa infotilaisuus tiistaina 20.4. kello 11–13. Tilaisuuden järjestävät ProAgria Oulun, Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Sopimuksilla suojellaan perinnebiotooppeja

Pro Agrian mukaan perinnebiotoopit eli erilaiset monilajiset luonnonniityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat käyneet uhanalaisiksi ja harvinaisiksi maatalouden viime vuosikymmenien muutosten vuoksi. Erityisesti sisämaan pienet kohteet ovat jääneet vaille hoitoa pienten karjatilojen lopetettua. Rannikolla tilanne on parempi, sillä laajat merenrantaniityt kiinnostavat muun muassa emolehmätiloja.

Perinnebiotoopit vaativat säilyäkseen jatkuvaa hoitoa: raivausta, niittoa ja laidunnusta. Hoitajina voivat olla esimerkiksi lampaat, hevoset, emolehmät tai lypsykarjahiehot.

Tietoa perinnebiotooppien tilasta on kartutettu ELY-keskusten tekemillä päivitysinventoinneilla. Pohjois-Pohjanmaalla on inventoitu yhteensä 330 kohdetta ja 5 300 hehtaaria. Inventointi jatkuu vielä kesällä 2021. Tuoreen tilannetiedon avulla voidaan hoitoa suunnitella jatkossa paremmin, tiedotteessa kerrotaan.

Ympäristösopimuksia perinnebiotoopeille ja luonnonlaitumille voivat hakea viljelijät ja yhdistykset. Tuki on yleensä 450 euroa hehtaarilta vuodessa, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla perinnebiotoopeilla 600 euroa hehtaarilta

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeessa edistetään perinnebiotooppien saamista hoidon piiriin, jaetaan tietoa ja autetaan hoidon pohdinnoissa. Perinnebiotooppien parissa toimivien kannattaa muistaa myös ilmainen laidunpankki.fi-palvelu, joka auttaa hoitokohteiden ja laiduneläinten omistajia löytämään toisensa.