Tilaajille

Nainen hukkui Han­gas­ne­val­la Paa­vo­las­sa

Han­gas­ne­van uu­den vir­kis­ty­sa­lu­een lä­hei­syy­des­sä Paa­vo­las­sa sat­tui sun­nun­tai-il­lan ja maa­nan­tai­aa­mun vä­lil­lä on­net­to­muus, joka vaa­ti kes­ki-ikäi­sen paa­vo­la­lais­nai­sen hen­gen. Nai­nen löy­tyi maa­nan­tai­aa­mu­na en­ti­sen tur­ve­suon ka­na­vas­ta huk­ku­nee­na. Sii­ka­jo­ki­laak­son saa­mien tie­to­jen mu­kaan nai­nen oli ol­lut alu­eel­la ul­koi­le­mas­sa. Len­kil­le hän oli läh­te­nyt jo edel­li­se­nä il­ta­na. Nais­ta et­sit­tiin en­sik­si läpi yön, mut­ta tu­los­ta tuli vas­ta seu­raa­va­na päi­vä­nä, kun po­lii­si­koi­ra pai­kan­si hä­net on­net­to­muus­pai­kal­ta.

– Saim­me sun­nun­tai-il­ta­na kel­lo 22 il­moi­tuk­sen ka­don­nees­ta hen­ki­lös­tä, joka löy­tyi maa­nan­tai­aa­mu­na huk­ku­nee­na Han­gas­ne­val­la ole­vas­ta ka­na­vas­ta. Ta­pauk­seen ei lii­ty ri­kos­ta ja asia ete­nee kuo­le­man­syyn tut­kin­ta­na, ri­kos­ko­mi­sa­rio Han­nu Men­so­nen Ou­lun po­lii­si­lai­tok­sen Raa­hen po­lii­si­a­se­mal­ta ker­too.