Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nyt on mah­dol­lis­ta tavata kaa­va-asian­tun­ti­joi­ta, joilla on näkemys siitä, mihin Poh­jois-Poh­jan­maa on menossa

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava on edennyt valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Kaava käsittelee aluerakennetta, energiantuotantoa ja siirtoa, liikennejärjestelmää ja logistiikka-alueita, viherrakennetta ja ekosysteemipalveluita, energiamurroksen vaikutuksia maankäytön suunnitteluun, ilmastovaikutusten arviointia sekä muita tarpeellisia kokonaisuuksia.

Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi tarpeelliset ratkaisut.