Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Puu voidaan nyt kil­pai­lut­taa säh­köi­ses­ti Kuu­tios­sa

Puumarkkinat.fi - ohjelmisto on vaihtanut omistajaa. Nyt sitä hallinnoi ja kehittämisestä vastaa puun myyjien ja ostajien yhteinen osakeyhtiö Suomen Puukauppa Oy. Samalla palvelun nimeksi vaihtui Kuutio.

Muun muassa Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry on usean vuoden ajan käyttänyt puukauppojen markkinoinnissa sähköistä puukauppapaikkaa, joka on kantanut nimeä Puumarkkinat.fi .

Kuutio on kaikkien metsänomistajien käytössä oman metsänhoitoyhdistyksen kautta. Yhdistykset laittavat metsänomistajien antamalla valtakirjalla myytävät leimikot markkinalle Kuutioon.

Metsänomistajiin päin puukaupan palvelu toimii samalla tavalla kuin ennenkin. Metsänhoitoyhdistys laatii tuttuun tapaan metsänomistajan toimeksiannosta puunmyyntisuunnitelman. Kuutiota apuna käyttäen yhdistys huolehtii leimikon kilpailuttamisesta, ostajien tekemien tarjousten vertailusta sekä puunkorjuun ja mittauksen valvonnasta.

Kuutio ei muuta tätä toimintamallia mihinkään, mutta palvelu toimii oivana apuna kilpailutuksessa. Metsänomistaja voi halutessaan myös omatoimisesti laittaa myytävän puuerän myyntiin Kuutioon.

Tapahtuipa Kuution käyttö metsänhoitoyhdistyksen kautta tai omatoimisesti, oleellista palvelussa on se, että sen avulla pyritään lisäämään puukaupan kilpailua ja vähentämään ilman kilpailua tapahtuvaa puukauppaa.

– Vain lisääntyvän kilpailun kautta on mahdollista puolustaa puun hintaa ja tässä asiassa Kuutio on hyvä apuväline, sanoo toiminnanjohtaja Juha Rautakoski Pyhä Kalan metsänhoitoyhdistyksestä.

Tällä hetkellä ainakin osa puuta ostavista sahoista on vielä Kuution ulkopuolella.

– Palvelu ei ole vielä aukottoman toimintavalmis, mutta kehittyy vähitellen, arvioi Rautakoski.