Tilaajille

Py­hä­joen Jo­ki-Kiek­ko pyytää kun­nal­ta lai­na­ra­haa

PJK on pyytänyt Pyhäjoen kunnalta 20 00 euron lainarahaa.
PJK on pyytänyt Pyhäjoen kunnalta 20 00 euron lainarahaa.
Kuva: Arkisto / Roy Viitanen

Ko­ro­na-ai­ka on saa­tel­lut tiu­kil­le myös py­hä­jo­ki­sen Py­hä­jo­en Joki-Kie­kon. Seu­ras­sa on täl­lä het­kel­lä edus­tus­jouk­kue ja kol­me juo­ni­o­ri­jouk­ku­et­ta.

PJK:n vuo­sit­tai­nen bud­jet­ti on noin 38 000 eu­roa. Pää­o­sa ku­luis­ta liit­tyy jää­ai­ka­mak­sui­hin, Jää­kiek­ko­lii­ton seu­ra­mak­sui­hin, pe­laa­jien mat­ka­ku­lu­kor­vauk­siin, tuo­ma­ri­mak­sui­hin ja mui­hin pa­kol­li­sin palk­ki­oi­hin.