Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Py­hä­jo­ki­ta­lon kaava val­mis­tui 3 vuo­des­sa ja sallii 8-ker­rok­si­sen tornin

Pyhäjoen lippulaivan, Pyhäjokitalon toteutus siltojen väliin Pohjoishaaran etelärannalle ottaa askelia eteenpäin. Pyhäjokitalon hankekaava on saanut lopullisen muotonsa.

Reilun kolmen vuoden mittainen kaavoitustyö, joka koskee Kirkonseudun ja Saarenaleen asemakaavan muutosta Niskan alueella, hyväksyttiin Pyhäjoen kunnanhallituksessa. Nyt se etenee valtuustokäsittelyyn.

Kaavaan tuli kaksi lausuntoa ja yksi muistutus, jonka lähetti YIT. Museovirastolla ei ole huomautettavaa hankekaavaehdotuksesta. Ely-keskus sen sijaan kaipaa kaavaselostukseen melumittausten tuloksia. Se pitää epäselvänä tapaa, jolla kaavaan on merkitty rakentamista sallivat kerrosluvut.

Kaavanlaatijan mielestä kaavaehdotuksessa on osoitettu, että tontille voi rakentaa 8-kerroksisen asuintornin, missä yksi kerros voi olla kooltaan 450 kerrosneliötä. Korkea asuinosa sijoittuu rakennusalan länsipuolelle, mistä avautuu näkymä joelle. Kaavaratkaisu haluaa jättää tietoisesti väljyyttä rakennushankkeen arkkitehtonisen ilmeen jatkokehittelylle.

YIT katsoo, ettei asuintornin rakennusalueen rajoissa ole huomioitu parvekkeiden vaatimaa tilaa. Se esittää ohjeellisen rakennusalueen laajentamista yhtenä vaihtoehtona. Yhtiö on huolissaan myös alueen hulevesistä.

Kaavanlaatijan mukaan parvekkeiden pinta-alaa ei lueta kerrosalaan. Parvekkeet ja terassit on määrätty lasitettaviksi valtatieltä kantautuvan melun takia.

Kaavanlaatija katsoo myös, etteivät autosuojat sovi avoimelle piha-alueelle, kun halutaan mahdollisimman avoin ja vapaa näkyvyys jokirantaan.

Hulevesiongelmaa aiotaan hoitaa suosimalla vettä läpäiseviä materiaaleja ja mahdollistamalla hulevesien ohjaamisen suoraan Pyhäjokeen.

Pyhäjokitaloon on alustavasti suunniteltu uimahalli ja kirjasto sekä Fennovoiman tiede- ja vierailukeskus. Lisäksi taloon tulee kahvila- ja ravintolapalveluja sekä kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluja ja toimistoja. Taloon tehdään myös kokoontumis- ja juhlatiloja.

Kasitien ja Vanhantien väliin sijoittuvan asemakaava-alueen pinta-ala on 2,1 hehtaaria, korttelin 1,3 hehtaaria ja rakennusoikeutta siellä on lähes 10000 kerrosalaneliötä.