Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyh­ti­län­kan­kaan ka­tu­suun­ni­tel­mia val­mis­tu­nut

Pyhtilänkankaan asemakaava-alueella on valmistunut Lappastentien jatkeen ja Pyhtilänkaaren alueella olevien katujen suunnitelmat.

Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi kevyen liikenteen väylineen Lappastentie Lentäjäntien ja Pyhtilänkankaantien kiertoliittymän välillä, Pyhtilänrinki, Koivukedonkatu ja Kuusikedonkatu.

Lisäksi esitetään rakennettavaksi Peltokummunkatu, Peltokummunkuja ja Kärkelänkuja sekä seitsemän kevyen liikenteen väylää.

Suunnitelmat on laadittu asemakaavan mukaisille katu- ja puistoalueille.

Lappastentielle rakennetaan vasemmalle kääntymiskaista Pyhtilänringin liittymässä. Lisäksi Lappastentielle rakennetaan korotettu, suojatiesaarekkeella varustettu, suojatie Kesälän asuntoalueen ja Antinkankaan koulun väliselle kevyen liikenteen väylän ylityskohdalle. Pyhtilänrinki on asuntoalueen kokoojaväylä.

Pyhtilänringille rakennetaan kaksi korotettua liittymää sekä kaksi suojatiesaareketta. Koivukedonkadun ja Kuusikedonkadun varrelle varataan tilaa pitkittäispysäköinnille.

Katujen reunaan tulee myös kevyen liikenteen väylä ja toiselle puolelle katua jalkakäytävä. Pyhtilänkaaren asuntoalueelle tulee myös useita kevyen liikenteen väyliä. Niillä yhdistetään uusi asuntoalue ympärillä olevaan nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon.

Lappastentien ja Pyhtilänringin päällysteleveys on 6,5 metriä ja leveys muuttuu kanavoinnin sekä suojatiesaarekkeiden kohdilla. Koivukedonkadun ja Kuusikedonkadun päällysteleveys on 6 metriä.

Peltokummunkadun, Peltokummunkujan ja Honkakedonkadun päällysteleveys on 5,5 metriä sekä Kärkelänkujan päällysteleveys on 5 metriä.

Kaikille väylille rakennetaan myös katuvalaistus sekä hulevesiviemäri.

Katujen viheralueet nurmetetaan sekä osalle niistä lisätään puuistutukset erillisen suunnitelman mukaisesti.

Rakennetun ympäristön lautakunta päätti asettaa suunnitelman nähtäväksi kahden viikon ajaksi.