Tilaajille

Raa­hes­sa to­teu­tet­tu ai­kuis­neu­vo­la­työ on tun­nus­tet­tu mer­kit­tä­väk­si

Raahelaiset kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk) ja Katja Hänninen (vas) iloitsevat siitä, että Raahessa tehty aikuisneuvolatyö on tunnustettu merkittäväksi ikääntyvän väestön toimintakykyä edistäväksi toiminnaksi.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä vanhuspalvelulain uudistamisen toisesta vaiheesta. Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ja parantaa ikäihmisten kotihoitoa ja kehittää asumispalveluita.