Mainos

So­pi­vien tuot­tei­den valinta on yksi tär­keim­mis­tä ta­lous­osaa­mi­sen alueis­ta

Talousosaaminen tulisi kuulua yhdeksi tärkeimmistä kaikkien kuluttajien hallitsemaksi taidoksi.

-
-
Kuva: Webbipiste

Talousosaaminen tulisi kuulua yhdeksi tärkeimmistä kaikkien kuluttajien hallitsemaksi taidoksi. Jokainenhan meistä haluaa varmasti huolehtia raha-asioistaan niin säntillisellä tavalla, jotta välttyy erilaisilta hankaluuksilta. Taloustaidoista on keskusteltu todella paljon viime aikoina eri medioissa. Varsinkin nuorten talousosaamista on tutkittu laajalti. Tutkimukset osoittavat selkeästi sen, että nuorilla on tässä osaamisalueella huomattavasti parannettavaa. Opiskelijoiden talouslukutaitoa tiiviisti tarkastellut OECD:n tutkimus nimittäin osoittaa selkeästi sen, että nuorten taloustaidot ja -osaaminen eivät ole hirveän mairittelevalla tasolla.

Taloudellinen osaaminen ja lukutaito pitää joka tapauksessa sisällään useita eri osa-alueita. Yksi näistä elementeistä on finanssituotteiden valinta (engl. choosing products).

Millaisia asioita finanssituotteiden valinnasta tulisi tietää?

Finanssituotteiden valinta pitää sisällään monta tärkeää seikkaa. Yksi tällaisista asioista on esimerkiksi se, että henkilö tietää ja osaa tulkita sopimusehtoja ennen allekirjoittamista sekä tietää myöskin sijoittamiseen liittyviä erilaista käsitteitä. Finanssituotteita ovat lisäksi erilaiset vakuutukset, luotot sekä säästämistuotteet. Näiden ohella myös oikeanlaisen pankki- tai säästötilin valinta on yksi aiheeseen liittyvistä valittavista tuotteista.

Eräs tärkeimmistä taidoista on taito valita sopivaa luottoa omaan tilanteeseen. Siinä auttaa esimerkiksi suomeksikin toimiva kansainvälinen lainanvertailusivusto Finbino, jonka avulla voi hankkia lainaa heti tilille. Velkaa otetaan runsaasti tänä päivänä elämän eri tilanteisiin kotimaisissa kotitalouksissa. Siitä kertoo Tilastokeskuksen luoma tilasto, joka osoittaa selkeästi sen, että kotitalouksien velkaantumisaste on kasvanut merkittävästi jo vuodesta 1997. Ohessa oleva graafinen kuva kertoo myös omaa kieltään kyseisestä tilastosta.


-
-
Kuva: Webbipiste


Luotto on yksi valittavista finanssituoteista

Ohessa oleva listaus kertoo ne asiat. jotka tulisi hallita ainakin tyydyttävällä tasolla ennen luoton ottamista. Näiden asioiden hallinta on osa taloudellista lukutaitoa.

● Tuotteiden ja palveluiden kartoittaminen ja vertailu.

● Löytyneiden tulosten tarkastelu ja soveltaminen omaan tilanteeseen.

● Finanssituotteiden terminologian tunteminen sekä sopimusehtojen ymmärtäminen

● Luottotyyppikohtaiset ominaisuudet

Ennen luoton ottamista on tärkeä kartoittaa rahoitusmarkkinoilla olevien eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjonta sekä vertailla tätä kyseistä tarjontaa. Verkossa on olemassa erikseen vertailusivustoja, jotka ovat koonneet luotonantajia yhteen paikkaan, jolloin tutkiminen käy nopeammin. Eräs verkossa toimiva vertailusivusto on jo aiemmin mainittu kansainvälinen lainantarjoajasivusto Finbino. Siellä lainanhakija voi vaivatta vertailla useiden eri yritysten tarjoamia luottoja.

Tutkiskelun tulokset kannattaa kirjata ylös ja verrata omaan tilanteeseen. Tämä on erityisen tärkeä vaihe kokonaisuuden kannalta. Vaikka se voikin tuntua aavistuksen verran itsestään selvyytenä, oma tilanne on tunnettava läpikotaisin ennen luoton ottamista. Näin saa itselleen varmuuden siitä, että saa hankittua aina omiin tarpeisiin sopivat tuotteet ja palvelut.

Finanssituotteiden valinnan hallinnassa on myös tärkeää, että tuntee eri finanssituotteiden terminologian. Hakijan on syytä perehtyä mitä esimerkiksi lyhennysvapaa tai pankkilaina tarkoittavat ennen luoton ottamista. Terminologian lisäksi on hallittava sellaiset sopimusten lukutaidot, jotta varmasti ymmärtää allekirjoitettujen sopimusten sisällön.

Erilaisten termien lisäksi on hyvä olla perillä myös luottoa valittaessa eri luottotyypit sekä niihin liittyvät seikat. Luottotyyppien ominaispiirteiden lisäksi. On syytä olla selvillä myös luoton kokonaiskustannuksista sekä luoton lyhentämiseen liittyvistä toimista.

Tieto auttaa riskien minimoimisessa

Finassituotteiden valinta pitää siis sisällään moninaisia asioita. Luottoon liittyvien asioiden lisäksi tuotteiden valinnassa on syytä olla tietoutta eri tileistä ja talletuksista sekä niiden ominaisuuksista. Korko liittyy vahvasti finanssituotteiden valintaan, joten niihin liittyvät asiat kannattaa opetella. On aina hyvä huomioida, että ennakkoon suoritettu tutustuminen parantaa tulevien tilanteiden hallintaa ja minimoi syntyviä riskejä.