Tont­tien lu­nas­tus­ope­raa­tio meni mön­kään: hakemus myö­häs­tyi puoli vuotta

Kuusi vuotta kestänyt lunastusprosessi kaatui kalkkiviivoilla byrokraattiseen muotoseikkaan.

Maaoikeus on kumonnut kokonaisuudessaan Pyhäjoella viisi vuotta käynnissä olleen lunastustoimituksen, koska kunnan tekemä hakemus ei saapunut ajoissa Maanmittauslaitokselle.
Maaoikeus on kumonnut kokonaisuudessaan Pyhäjoella viisi vuotta käynnissä olleen lunastustoimituksen, koska kunnan tekemä hakemus ei saapunut ajoissa Maanmittauslaitokselle.

Pyhäjoen kunta ei onnistunut lunastamaan itselleen kunnan keskustassa olevia rakentamattomia tontteja, sillä tontinomistajien tekemä valitus meni läpi maaoikeudessa.

Kunnanhallitus on päättänyt, että kunta tyytyy maaoikeuden päätökseen eikä valita korkeimpaan oikeuteen.

Pyhäjoella 6 vuotta kestänyt lunastusmenettely kariutui siihen, että kunnan tekemä lunastuksen toimeenpanohakemus myöhästyi puoli vuotta. Kunnan olisi pitänyt hakea lunastustoimitusta viimeistään ennen rakennuskehotuksessa annettua aikarajaa, 1. helmikuuta vuonna 2016. Tonttihakemus saapui Maanmittauslaitokselle vasta 25. elokuuta.

–Näiden tonttien osalta lunastusprosessi ei johtanut maaliin saakka. Nyt kartoitetaan, onko meillä tämäntyyppistä kaavapotentiaalia, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Tekninen toimisto saa selvittää asiaa, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Pahkala (kesk).

Jos kaavoituspotentiaalia löytyy, vastaavanlainen pitkällinen lunastusmenettely saattaa alkaa Pyhäjoella.

Pahkalan mielestä lunastuksen kariutuminen merkitsee käytännössä sitä, etteivät kaikki maanomistajat saaneet Pyhäjoen lunastustoimituksessa tasa-arvoista kohtelua. Osa rakentamiskehotuksen saaneista ryhtyi paineen alla toimenpiteisiin, rakensi tai möi tonttinsa prosessin aikana, kun taas ne, jotka valittivat, pääsevät tilanteesta kuin koira veräjästä.

Pahkalasta lunastustoimitus saavutti silti tavoitteensa. Toimitus työllisti kuntaa ja ihmisiä mutta piristi tonttikauppaa ja rakentamista. Vaille vaikutuksia jäi Pahkalan mukaan alle kolmasosa niistä tonteista, joihin lunastustoimitus alun perin kohdistui.

–Veronmaksajathan ne kaiken loppujen lopuksi maksaa. En pidä tätä lopputulosta negatiivisena. Päätarkoitus saavutettiin, se, että vipinää tuli tonttimarkkinoille.

–Kunta ei tarvitse tontteja vaan asukkaat. Pyhäjoella halutaan, että kaava-alueella olevat tontit ovat tarjolla, sanoo Pahkala.

Lunastustoimituksesta valittivat maaoikeuteen Eero Vehkala, Eero Koskela, Asko Korpela, Esko Viirret ja Raimo Korpela. Heidän tonttinsa vapautuvat väliaikaisesta toimenpidekiellosta rakennettaviksi, ja niille voidaan myöntää rakennuslupia, muistuttaa Pahkala.

Kunta joutuu korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut, vajaat 1000 euroa.