Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Van­huk­set jou­tu­vat odot­ta­maan hoitoa entistä vä­hem­män

Vanhusten palvelut pystytään antamaan määräajassa. Odotusta hoitopaikkaan on, mutta keskimäärin hoitopaikka järjestyy noin kuukauden sisällä. Kiireellinen hoito ja apu annetaan aina heti.
Vanhusten palvelut pystytään antamaan määräajassa. Odotusta hoitopaikkaan on, mutta keskimäärin hoitopaikka järjestyy noin kuukauden sisällä. Kiireellinen hoito ja apu annetaan aina heti.

Ikääntyvä väestö saa Raahen hyvinvointikuntayhtymästä hakemansa palvelut tilaston mukaan nopeammin kuin ennen.

Esimerkiksi lyhytaikainen vuorohoito järjestyy kiireellisissä tapauksissa heti.

Kuntien on julkaistava vanhuspalvelulain mukaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski kertoo, että palveluissa on menty parempaan suuntaan sen jälkeen, kun vanhuspalvelulaki uudistui.

Koski tietää, että odottavalle aika on aina liian pitkä, vaikka lain hengen mukaisesti palvelut voitaisiinkin antaa.

Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muutkin kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman viivytystä. Nämä kiireettömät palvelut on saatava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun myönteinen päätös palveluista on tullut.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on meneillään myös uudistus, jossa vuorohoito keskitetään Raahessa Kotirantaan Pattijoelle ja laitoshoito Maininkiin Raaheen

Laitoshoitopaikkoja vähennetään lain hengen mukaisesti ja palvelukeskusten laitoshoitopaikkoja muutetaan tehostetun palvelun asumisen yksiköiksi. Tämä muutos toteutuu esimerkiksi Pyhäjoen Jokikartanossa syyskuun alussa.

Hyvinvointikuntayhtymässä noudatetaan 1–7 vuorokauden määräaikaa useiden ikääntyvien palvelujen saatavuudessa.

Palveluntarve tullaan arvioimaan 1–7 vuorokauden kuluessa. Kiireellinen palvelutarve arvioidaan välittömästi.

Samoin menetellään kotihoidon palveluissa, eli palveluntarpeen selvittely aloitetaan 7 vuorokauden kuluessa, ja kiireellisen kotihoidon hakija saa heti.

Sama ohje on voimassa omaishoidontuen kanssa. Palveluntarvetta aletaan selvittää 7 vuorokauden kuluessa ja päätöksen saa kuukauden kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta.

Lyhytaikaista perhehoidosta päätöksen saa viikon kuluessa. Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitetaan reilun kuukauden kuluessa siitä, kun SAS-ryhmä on tehnyt myönteisen päätöksen,

Koski huomauttaa, että jonotusaika on pitempi, kun asiakas haluaa paikan tietystä palvelukeskuksesta kotikunnastaan.

Lyhytaikainen vuorohoito järjestyy kiireellisissä tapauksissa heti.

Palveluasumis- tai hoivapaikka järjestyi tammi-kesäkuiden aikana 53 henkilölle. He joutuivat odottamaan paikan vapautumista reilun kuukauden ajan. Keskimääräinen odotusaika oli 36 päivää.

Koski kertoo, että omaishoidontukianomuksia tuli tammi-kesäkuun aikana 54. Myönteisen päätöksen sai 26 ja hylkäävän 28 hakijaa.

Hylkäävä päätös tarkoittaa Kosken mukaan sitä, ettei omaishoidon tarve ei riitä maksuperusteeksi. Normaalit kodinhoitotyöt eivät edellytä omaishoidontukea Raahen hyvinvointikuntayhtymässä vaan omaishoidon täytyy olla hoitoa ja hoivaa. Vuorohoidolla voidaan näidenkin kotihoidossa olevien omaisten jaksamista helpottaa.

Koski sanoo, että omaishoitotuen perusteet ovat eri kunnissa erilaiset, mutta Raahen seudun hyvinvointiyhtymän kunnissa tuki myönnetään ainoastaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien omaishoitajille.

NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan viiden arkipäivän sisällä.

Sähköisesti toimivan NettiRassin kautta ikääntyvät saavat ohjausta ja neuvontaa kotona asumisen tueksi. NettiRassissa voi tehdä myös hakemuksia.

Neuvonurkan työntekijät tekivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 379 maksutonta palvelutarpeen arviointikäyntiä. Näillä käynneillä kartoitetaan kotona pärjäämistä, veteraanietuuksia, omaishoidon, vuorohoidon ja asumispalvelujen tarvetta sekä yleensäkin kotona asumisen edellytyksiä.

Ikäneuvolan terveydenhoitaja aloitti vanhuspalvelulain edellyttämät erityisryhmien terveystarkastukset viime vuoden alussa. Maksuttomia terveystarkastuksia tehtiin tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 63 henkilölle. He olivat omaishoitajia, leskeksi jääneitä, yksinäisiä, heikentyneen toimintakyvyn omaavia tai syrjäytymisvaarassa olevia ikääntyviä asukkaita. Nämä terveystarkastukset jatkuvat syyskuun alussa.