Pääkirjoitus
Tilaajille

Va­paa­eh­tois­työs­sä kaikki ovat voit­ta­jia

Tärkeän ja tarpeellisen työn tekeminen tuottaa tyytyväisyyden ja onnistumisen tunnetta.

Kaupungistuminen ja aiempaa pienemmät perheet näkyvät monessa lapsiperheessä arkea kannattelevan tukiverkoston haurastumisena. Elämää helpottaisi suuresti luotettava tukihenkilö tai tukiperhe, joka kannattelisi vaikeina hetkinä. Tuen tarpeen taustalla ei tarvitse olla mitään isoa ongelmaa. Arjessa voi riittää, että vanhempi saa hetkeksi omaa hengähdysaikaa. Ja mitä varhemmin tukea saa, sitä paremmin pienten pulmien laajeneminen ongelmiksi pystytään välttämään.

Tässä lehdessä on haastateltu Kuusiratin perhettä, joka antaa konkreettista apua toimimalla tukiperheenä. Tukiperhetoiminta on toki sitovaa, mutta myös antoisaa.