Tilaajille

Va­sem­mis­to esit­tää: Raahen kau­pun­ki kor­va­maan toisen asteen opis­ke­li­joi­den kou­lu­mat­ka­tu­kien oma­vas­tuu­osuu­det

Vasemmistoliiton Raahen valtuustoryhmä esittää, että Raahen kaupunki kompensoisi omavastuuosuuden kaikille koulumatkatukeen oikeutetuille toisen asteen opiskelijoille.

Raahen lukion osalta on jo tehty päätös, että omavastuuosuus kompensoidaan lukuvuodesta 2019–2020 lähtien, mutta ryhmä katsoo, että oppilaiden on oltava tasa-arvoisessa asemassa oppilaitoksesta riippumatta.