Tilaajille

Vi­han­nin Re­ser­vi­läi­set tar­joa­vat kan­to­apua hau­ta­jai­siin: "Ky­syn­tää oli ja siihen vas­tat­tiin"

Vihannin Reserviläiset ry on sitoutunut järjestämään tarvittavan määrän arkunkantajia Vihannissa järjestettäviin veteraanihautajaisiin. Apua pyritään järjestämään myös muihin hautajaisiin.

Kantoavusta reserviläiset eivät veloita mitään, mutta jos omaiset haluavat jotakin korvausta maksaa, voi yhdistyksen tiliä kartuttaa.