Yö­vuo­rot al­tis­ta­vat työ­ta­pa­tur­mil­le ja sai­raus­pois­sa­oloi­hin – Kerro meille, miten vuo­ro­työ vai­kut­taa sinun elä­mää­si

Pohjoismaiset tutkimukset osoittavat uusia yhteyksiä vuorotyön ja terveyden välillä. Yötyötä sisältävä vuorotyö on yhteydessä työtapaturmiin, sairauspoissaoloihin sekä esimerkiksi keskenmenoihin ja rintasyöpään.

Muun muassa sairaanhoitajat tekevät usein vuorotöitä.
Muun muassa sairaanhoitajat tekevät usein vuorotöitä.
Kuva: Vesa Joensuu

Noin 20 prosenttia kaikista palkansaajista Euroopassa on vuorotöissä. Pohjoismaisessa tutkimushankkeessa Työajat, terveys, hyvinvointi ja työelämään osallistuminen (WOW) onkin tutkittu, miten vuorotyöt vaikuttavat ihmisten arkeen.

Esimerkiksi työaikojen ja työtapaturmien yhteyttä on tutkittu useissa tutkimuksissa Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Tanskalainen tutkimus osoitti, että tapaturmariski kohosi vain ilta- tai yövuoroja sisältävän työviikon jälkeen verrattuna päivävuoroja sisältäneeseen viikkoon.

Mitä lyhyempi väli työvuorojen välillä oli, sitä korkeammaksi todettiin tapaturmariski.

– Juuri julkaisussa suomalaisessa tutkimuksessa  havaitsimme, että tapaturmariski on kohonnut myös 12 tuntia tai sitä pitemmissä työvuoroissa sosiaali- ja terveydenhuollossa, toteaa tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.

WOW tutkimukset ovat selvittäneet myös vuorotöiden yhteyksiä sairauspoissaoloihin. Suomalainen tutkimus osoitti, että 1 ̶̶ 3 vuorokautta kestävät lyhyet sairauspoissaolot ovat yleisimpiä pitkien työaikojen, useiden peräkkäisten yövuorojen ja alle 11 tuntia kestäneiden lyhyiden vuorovälien jälkeen.

Tanskalais-suomalainen tutkimuksen mukaan iltatyö ja viisi tai sitä useampi perättäinen yövuoro lisäsivät pitkien sairauspoissaolojen määrää erityisesti ikääntyneillä työntekijöillä.

– Hyvällä vuorosuunnittelulla voidaan vähentää myös pitkiä sairauspoissaoloja, toteaa professori Anne Helene Garde Tanskan työterveyslaitoksesta.

Vuotoyön yhteyttä syöpään on myös tutkittu hankkeen aikana. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän arvion mukaan yötyötä sisältävällä vuorotyöllä on todennäköisesti karsinogeenisia vaikutuksia ihmisiin ja se voi aiheuttaa rinta, eturauhas- ja paksusuolen syöpää.

– Yövuorojen suuri viikoittainen määrä tai pitkä kesto ovat yhteydessä kohonneeseen rintasyöpäriskiin. Toisaalta, tutkimukset, joissa yötyön määrä on ollut vähäinen, eivät ole viitanneet kohonneeseen riskiin, vahvistaa tutkija Johnni Hansen Tanskan Syöpätutkimuskeskuksesta.

Suuri yövuorojen kokonaismäärä saattaa lisätä myös keskenmenoriskiä, kertoo tanskalainen tutkimus. Professori Garde Tanskan työterveyslaitoksesta sanookin, että keskenmenoriskin vähentämiseksi raskaana olevien naisilla ei pitäisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa

WOW tutkimukset ovat myös vahvistaneet aiempia havaintoja yötyötä sisältävän vuorotyön vaikutuksista moniin akuutteihin ja kroonisiin terveysriskeihin kuten unihäiriöihin ja väsymykseen, reumaan, tyypin-2 diabetekseen ja verenpainetautiin.

Tulosten myötä hankkeessa on annettu uudet suositukset muun muassa yötyöhön. Suositusten mukaan peräkkäisiä yövuoroja saisi olla korkeintaan kolme peräkkäin ja lyhyitä vuorovälejä, alle 11 tuntia, tulisi välttää. Raskaana olevilla naisilla ei tulisi olla enempää kuin yksi yövuoro viikossa.

Tutkimushakkeessa suositellaan myös, että nopeat vuorokierrot, esimerkiksi 2 yövuoroa peräkkäin, ovat parempi vaihtoehto, kuin hitaat vuorokierrot, joissa yövuoroja tulee peräkkäin neljä tai enemmän. Tärkeää myös olisi, että työntekijät voivat vaikuttaa vuorosuunnitteluun, sillä hyvät vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin lisäävät työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja.