Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ajoneuvot
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 11:30
Tilaajille
Raahen kaupungin ja SSAB:n työntekijät saavat halutessaan työsuhdepyörät, Pyhäjoellakin etu tulee pian käyttöön

Raahen kau­pun­gin ja SSAB:n työn­te­ki­jät saavat ha­lu­tes­saan työ­suh­de­pyö­rät, Py­hä­joel­la­kin etu tulee pian käyt­töön

20.09.2023 08:00 2
Tilaajille
Uusi ilmiö huolettaa poliisia: "Poliisiauton lähistölle tullaan ajamaan keula pystyssä ja haetaan tilannetta, että poliisiauto lähtisi perään"

Uusi ilmiö huo­let­taa po­lii­sia: "Po­lii­siau­ton lä­his­töl­le tullaan ajamaan keula pys­tys­sä ja haetaan ti­lan­net­ta, että po­lii­si­au­to lähtisi perään"

01.09.2023 08:00 3
Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan Potter-rekka palkittiin Super Truck-luo­kas­sa sekä näyttelyn Best in Showssa. Videolla palkintojuhlatunnelmia. Palkinnon nouti kuljetusliikkeen edustajana autonkuljettaja Mika Tervonen.

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan Pot­ter-rek­ka pal­kit­tiin Super Truck-luo­kas­sa sekä näyt­te­lyn Best in Shows­sa. Vi­deol­la pal­kin­to­juh­la­tun­nel­mia. Pal­kin­non nouti kul­je­tus­liik­keen edus­ta­ja­na au­ton­kul­jet­ta­ja Mika Ter­vo­nen.

15.08.2023 13:44
Tilaajille
Museonrannassa tapahtuu – Raafixin autonäyttely on saanut raahelaiset liikkeelle

Mu­seon­ran­nas­sa ta­pah­tuu – Raa­fi­xin au­to­näyt­te­ly on saanut raa­he­lai­set liik­keel­le

12.08.2023 17:52 3
Tilaajille
Raahen Pikkuholmissa asuu Suomen taitavin kuorma-autokuski

Raahen Pik­ku­hol­mis­sa asuu Suomen tai­ta­vin kuor­ma-au­to­kus­ki

10.08.2023 20:00 1
Tilaajille
Yhden miehen yrityksestä kasvoi sadan ihmisen Korsu Oy

Yhden miehen yri­tyk­ses­tä kasvoi sadan ihmisen Korsu Oy

09.08.2023 10:00 1
Tilaajille
Petri Haikara on Suomen mestari

Petri Haikara on Suomen mestari

03.08.2023 13:00 4
Tilaajille
Pahimmillaan auton varaosia on jouduttu odottamaan kuukausia, jopa vuosi

Pa­him­mil­laan auton va­ra­osia on jou­dut­tu odot­ta­maan kuu­kau­sia, jopa vuosi

29.07.2023 10:00
Tilaajille
Raahelaiset kisan kärjessä – lauantaina selviää saadaanko mestaruus

Raa­he­lai­set kisan kär­jes­sä – ­lauan­tai­na selviää saa­daan­ko mes­ta­ruus

19.07.2023 12:00 2
Tilaajille
RS kysyy: Oletko käynyt vesillä kaupunkisoutuveneellä?

RS kysyy: Oletko käynyt vesillä kau­pun­ki­sou­tu­ve­neel­lä?

06.07.2023 12:32
Raahen paikallisliikenne lakkasi nykymuodossaan – matkustajamäärät ovat laskeneet huomattavasti

Raahen pai­kal­lis­lii­ken­ne lakkasi ny­ky­muo­dos­saan – mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet huo­mat­ta­vas­ti

22.06.2023 08:58 1
Tilaajille
Korsu on vuoden kuljetusyritys – "Tuntuu hienolta, että on tehty asioita oikein ja muutkin ovat huomanneet sen"

Korsu on vuoden kul­je­tus­yri­tys – "Tuntuu hie­nol­ta, että on tehty asioita oikein ja muutkin ovat huo­man­neet sen"

10.06.2023 13:30 1
Tilaajille
Frozen ja Harry Potter päätyivät Topi Niinimaan rekkaan: "Se on elämäntapa" – katso video ja kuvia miehen ateljeesta eli autotallista

Frozen ja Harry Potter pää­tyi­vät Topi Nii­ni­maan rek­kaan: "Se on elä­män­ta­pa" – katso video ja kuvia miehen atel­jees­ta eli au­to­tal­lis­ta

10.06.2023 10:00
Tilaajille
Topi Niinimaa

Topi Nii­ni­maa

08.06.2023 15:06
Tilaajille
Liikennepuiston aukioloaikoja on paranneltu - "Päivätöissä olevilla on nyt parempi mahdollisuus tuoda lapset tänne"

Lii­ken­ne­puis­ton au­ki­olo­ai­ko­ja on pa­ran­nel­tu - "Päi­vä­töis­sä ole­vil­la on nyt parempi mah­dol­li­suus tuoda lapset tänne"

06.06.2023 19:00
Tilaajille
Kasitietä kehitetään jaksoittain usean vuoden aikana – tavoitetila ei salli uusia kiertoliittymiä

Ka­si­tie­tä ke­hi­te­tään jak­soit­tain usean vuoden aikana – ta­voi­te­ti­la ei salli uusia kier­to­liit­ty­miä

03.06.2023 09:04
Tilaajille
Poliisi valvoo mopoja viikonloppuna – viritetystä tai jarruttomasta moposta voi seurata lastensuojeluilmoitus

Poliisi valvoo mopoja vii­kon­lop­pu­na – vi­ri­te­tys­tä tai jar­rut­to­mas­ta moposta voi seurata las­ten­suo­je­lu­il­moi­tus

19.05.2023 16:00 3
Tilaajille
Marko Junttilan KITT

Marko Junt­ti­lan KITT

18.04.2023 13:51
Tilaajille
Perinteinen rengasralli alkanee ensi viikolla – hätäisimmät vaihdattivat kesärenkaat alle jo huhtikuun alussa

Pe­rin­tei­nen ren­gas­ral­li alkanee ensi vii­kol­la – hä­täi­sim­mät vaih­dat­ti­vat ke­sä­ren­kaat alle jo huh­ti­kuun alussa

15.04.2023 09:00