Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

ajoneuvot
Missä sattuu ajavat moottorikelkkailijat harmittavat: Pahimmillaan välinpitämätön ajo voi johtaa virallisen kelkkareitin katkeamiseen

Missä sattuu ajavat moot­to­ri­kelk­kai­li­jat har­mit­ta­vat: Pa­him­mil­laan vä­lin­pi­tä­mä­tön ajo voi johtaa vi­ral­li­sen kelk­ka­rei­tin kat­kea­mi­seen

02.02.2024 16:00
Tilaajille
Lunta on satanut kasoiksi asti – nyt kova pakkanen hidastaa talvikunnossapitoa

Lunta on satanut ka­soik­si asti – nyt kova pak­ka­nen hi­das­taa tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa

16.01.2024 15:00 3
Tilaajille
Kun auto juuttuu pakkasella, hinausauton kuljettaja on tyytyväinen, jos autossa on yksi osa mukana

Kun auto juuttuu pak­ka­sel­la, hi­naus­au­ton kul­jet­ta­ja on tyy­ty­väi­nen, jos autossa on yksi osa mukana

05.01.2024 08:00
Tilaajille
Uusia autoja rekisteröitiin hieman edellisvuotta enemmän – uusien autojen keskipäästöt alenivat

Uusia autoja re­kis­te­röi­tiin hieman edel­lis­vuot­ta enemmän – uusien autojen kes­ki­pääs­töt ale­ni­vat

02.01.2024 16:00
Tullaan tutuiksi: Helena Kohtalo-Törmänen löytää uusia karavaanariystäviä jopa Thaimaasta

Tullaan tu­tuik­si: Helena Koh­ta­lo-Tör­mä­nen löytää uusia ka­ra­vaa­na­ri­ys­tä­viä jopa Thai­maas­ta

28.11.2023 20:00
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 14:50
Tullaan tutuiksi: Marko Simunaniemi vetää karavaanarialuetta

Tullaan tu­tuik­si: Marko Si­mu­na­nie­mi vetää ka­ra­vaa­na­ri­aluet­ta

31.10.2023 20:00 1
Räntä sai renkaanvaihtajat liikkeelle: "Kaksi viikkoa liian aikaisin on parempi kuin kymmenen minuuttia liian myöhään"

Räntä sai ren­kaan­vaih­ta­jat liik­keel­le: "Kaksi viikkoa liian ai­kai­sin on parempi kuin kym­me­nen mi­nuut­tia liian myö­hään"

12.10.2023 17:00 4
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 11:30
Tilaajille
Raahen kaupungin ja SSAB:n työntekijät saavat halutessaan työsuhdepyörät, Pyhäjoellakin etu tulee pian käyttöön

Raahen kau­pun­gin ja SSAB:n työn­te­ki­jät saavat ha­lu­tes­saan työ­suh­de­pyö­rät, Py­hä­joel­la­kin etu tulee pian käyt­töön

20.09.2023 08:00 2
Tilaajille
Uusi ilmiö huolettaa poliisia: "Poliisiauton lähistölle tullaan ajamaan keula pystyssä ja haetaan tilannetta, että poliisiauto lähtisi perään"

Uusi ilmiö huo­let­taa po­lii­sia: "Po­lii­siau­ton lä­his­töl­le tullaan ajamaan keula pys­tys­sä ja haetaan ti­lan­net­ta, että po­lii­si­au­to lähtisi perään"

01.09.2023 08:00 3
Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan Potter-rekka palkittiin Super Truck-luo­kas­sa sekä näyttelyn Best in Showssa. Videolla palkintojuhlatunnelmia. Palkinnon nouti kuljetusliikkeen edustajana autonkuljettaja Mika Tervonen.

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan Pot­ter-rek­ka pal­kit­tiin Super Truck-luo­kas­sa sekä näyt­te­lyn Best in Shows­sa. Vi­deol­la pal­kin­to­juh­la­tun­nel­mia. Pal­kin­non nouti kul­je­tus­liik­keen edus­ta­ja­na au­ton­kul­jet­ta­ja Mika Ter­vo­nen.

15.08.2023 13:44
Tilaajille
Museonrannassa tapahtuu – Raafixin autonäyttely on saanut raahelaiset liikkeelle

Mu­seon­ran­nas­sa ta­pah­tuu – Raa­fi­xin au­to­näyt­te­ly on saanut raa­he­lai­set liik­keel­le

12.08.2023 17:52 3
Tilaajille
Raahen Pikkuholmissa asuu Suomen taitavin kuorma-autokuski

Raahen Pik­ku­hol­mis­sa asuu Suomen tai­ta­vin kuor­ma-au­to­kus­ki

10.08.2023 20:00 1
Tilaajille
Yhden miehen yrityksestä kasvoi sadan ihmisen Korsu Oy

Yhden miehen yri­tyk­ses­tä kasvoi sadan ihmisen Korsu Oy

09.08.2023 10:00 1
Tilaajille
Petri Haikara on Suomen mestari

Petri Haikara on Suomen mestari

03.08.2023 13:00 4
Tilaajille
Pahimmillaan auton varaosia on jouduttu odottamaan kuukausia, jopa vuosi

Pa­him­mil­laan auton va­ra­osia on jou­dut­tu odot­ta­maan kuu­kau­sia, jopa vuosi

29.07.2023 10:00
Tilaajille
Raahelaiset kisan kärjessä – lauantaina selviää saadaanko mestaruus

Raa­he­lai­set kisan kär­jes­sä – ­lauan­tai­na selviää saa­daan­ko mes­ta­ruus

19.07.2023 12:00 2
Tilaajille
RS kysyy: Oletko käynyt vesillä kaupunkisoutuveneellä?

RS kysyy: Oletko käynyt vesillä kau­pun­ki­sou­tu­ve­neel­lä?

06.07.2023 12:32
Raahen paikallisliikenne lakkasi nykymuodossaan – matkustajamäärät ovat laskeneet huomattavasti

Raahen pai­kal­lis­lii­ken­ne lakkasi ny­ky­muo­dos­saan – mat­kus­ta­ja­mää­rät ovat las­ke­neet huo­mat­ta­vas­ti

22.06.2023 08:58 1
Tilaajille