Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä määräaikainen Raahen Seutu 2 kk 34,90 euroa

ajoneuvot
Kuukausi
Suurin osa lasten kuoleman aiheuttavista liikenneonnettomuuksista olisi estettävissä paremmalla liikennekäyttäytymisellä

Suurin osa lasten kuo­le­man ai­heut­ta­vis­ta lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta olisi es­tet­tä­vis­sä pa­rem­mal­la lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sel­lä

22.03.2023 12:55
Tilaajille
Tutkimus: Sähköauton käyttäjät kokevat auton lataamisen maksun hankalaksi

Tut­ki­mus: Säh­kö­au­ton käyt­tä­jät kokevat auton la­taa­mi­sen maksun han­ka­lak­si

22.03.2023 11:30
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:35
Tilaajille
Energiapuunkorjuuta Kuusiluodon metsäpolulla

Ener­gia­puun­kor­juu­ta Kuu­si­luo­don met­sä­po­lul­la

16.03.2023 18:00
Tilaajille
Käytetty auto menee hyvin kaupaksi Raahessa – uutta autoa voi edelleen joutua odottamaan jopa vuoden

Käy­tet­ty auto menee hyvin kau­pak­si Raa­hes­sa – uutta autoa voi edel­leen joutua odot­ta­maan jopa vuoden

06.03.2023 08:00
Tilaajille
Vanhemmat
Nastarenkaat pureutuvat jäärataan Siikajoen Moottoriurheilukeskuksessa

Nas­ta­ren­kaat pu­reu­tu­vat jää­ra­taan Sii­ka­joen Moot­to­ri­ur­hei­lu­kes­kuk­ses­sa

14.02.2023 19:00
Tilaajille
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

11.02.2023 17:30 1
Tilaajille
Kesämaisemia junan ikkunasta 1950-luvulla.

Ke­sä­mai­se­mia junan ik­ku­nas­ta 1950-lu­vul­la.

10.02.2023 12:46
Tilaajille
Thomas Ahlström teki ensin muutaman päivän reissun Ukrainaan, sitten pikavierailun Raaheen ja aikoi ajaa piakkoin taas Ukrainaan

Thomas Ahl­ström teki ensin muu­ta­man päivän reissun Uk­rai­naan, sitten pi­ka­vie­rai­lun Raaheen ja aikoi ajaa piak­koin taas Uk­rai­naan

06.02.2023 09:00
Tilaajille
Jakohihnakeskustelu jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­ko­hih­na­kes­kus­te­lu jatkuu

27.09.2022 18:30
Tilaajille
Raahen soutuveneellä oli kesällä paljon käyttäjiä

Raahen sou­tu­ve­neel­lä oli kesällä paljon käyt­tä­jiä

18.09.2022 14:00
Tilaajille
Öljyntorjuntaveneen uuden laiturin toimittaja on valittu

Öl­jyn­tor­jun­ta­ve­neen uuden lai­tu­rin toi­mit­ta­ja on valittu

18.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Suomen parhaat ajavat Kiilussa – katso videolta Meiju Viitasen tyylinäyte kisaradalta

Suomen parhaat ajavat Kii­lus­sa – katso vi­deol­ta Meiju Vii­ta­sen tyy­li­näy­te ki­sa­ra­dal­ta

12.08.2022 08:40
Tilaajille
Meiju Viitanen

Meiju Vii­ta­nen

12.08.2022 08:38
Tilaajille
Rahtarit ratkoivat ajotaidon Suomen mestaruuksia - menestystä raahelaiselle

Rah­ta­rit rat­koi­vat ajo­tai­don Suomen mes­ta­ruuk­sia - me­nes­tys­tä raa­he­lai­sel­le

02.08.2022 11:30
Tilaajille
Verovapaus on lisännyt kiinnostusta työsuhdepolkupyöriin – "Kuin korotonta osamaksua"

Ve­ro­va­paus on li­sän­nyt kiin­nos­tus­ta työ­suh­de­pol­ku­pyö­riin – "Kuin ko­ro­ton­ta osa­mak­sua"

29.07.2022 08:00
Tilaajille
Hintojen nousu keventää kaasujalkaa
Pääkirjoitus

Hin­to­jen nousu ke­ven­tää kaa­su­jal­kaa

27.07.2022 06:30 1
Tilaajille
Niilo Saarinen alkaa olla eläkeiässä

Niilo Saa­ri­nen alkaa olla elä­ke­iäs­sä

14.07.2022 20:00
Muista maltti juhannuksena
Pääkirjoitus

Muista maltti ju­han­nuk­se­na

22.06.2022 06:30
Tilaajille
Köökkipaatti oli reilun vuosikymmenen projekti

Köök­ki­paat­ti oli reilun vuo­si­kym­me­nen pro­jek­ti

13.06.2022 20:00 1
Tilaajille