Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ilmatieteen laitos
Kylmin tammikuu kahdeksaan vuoteen

Kylmin tam­mi­kuu kah­dek­saan vuoteen

01.02.2024 13:00
Tilaajille
Lunta vuoden vaihteessa eniten tällä vuosituhannella – talvikin tuli harvinaisen aikaisin

Lunta vuoden vaih­tees­sa eniten tällä vuo­si­tu­han­nel­la – tal­vi­kin tuli har­vi­nai­sen ai­kai­sin

08.01.2024 20:00
Tilaajille
Säässä tapahtuu tiistaina täyskäännös, kun lämpötila nousee plussan puolelle – Seuraava pakkasjakso hätyyttelee jo nurkan takana

Säässä ta­pah­tuu tiis­tai­na täys­kään­nös, kun läm­pö­ti­la nousee plussan puo­lel­le – Seu­raa­va pak­kas­jak­so hä­tyyt­te­lee jo nurkan takana

08.01.2024 08:00
Tilaajille
Joulua vietetään pakkassäässä, menoliikenteessä varauduttava huonoon ajokeliin

Joulua vie­te­tään pak­kas­sääs­sä, me­no­lii­ken­tees­sä va­rau­dut­ta­va huonoon ajo­ke­liin

22.12.2023 07:30
Tilaajille
Lumi toi valon ja talven tunnelman

Lumi toi valon ja talven tun­nel­man

08.12.2023 14:00
Tilaajille
Syksy päättyi marraskuussa runsaslumisena

Syksy päättyi mar­ras­kuus­sa run­sas­lu­mi­se­na

08.12.2023 12:01
Tilaajille
Kuukausi jouluun – Jääkö valkoinen joulu haaveeksi?

Kuu­kau­si jouluun – Jääkö val­koi­nen joulu haa­veek­si?

24.11.2023 14:00
Tilaajille
Lokakuu oli viileä, myrskyisä ja luminen

Lokakuu oli viileä, myrs­kyi­sä ja luminen

01.11.2023 11:45
Tilaajille
Perämeri sai ensimmäiset jäät: ”Sinne ei ole vielä menemistä”

Pe­rä­me­ri sai en­sim­mäi­set jäät: ”Sinne ei ole vielä me­ne­mis­tä”

26.10.2023 18:00
Tilaajille
Syyskuu oli ennätyksellisen lämmin – Raahessa 20 astetta ylittyi kahtena päivänä

Syyskuu oli en­nä­tyk­sel­li­sen läm­min – ­Raa­hes­sa 20 astetta ylittyi kahtena päivänä

03.10.2023 14:45
Tilaajille
Kesäkuussa sekä ankaraa hallaa että helleputki

Ke­sä­kuus­sa sekä ankaraa hallaa että hel­le­put­ki

05.07.2023 11:54
Tilaajille
Ruohikkopalovaroituskausi on alkanut – Tiedätkö kuka korvaa jos tuli leviää?

Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus­kau­si on alkanut – Tie­dät­kö kuka korvaa jos tuli leviää?

14.04.2023 12:29
Tilaajille
Luvassa huonoa energiasäätä – Näin sää vaikuttaa energian tuotantoon ja kulutukseen

Luvassa huonoa ener­gia­sää­tä – Näin sää vai­kut­taa ener­gian tuo­tan­toon ja ku­lu­tuk­seen

09.03.2023 16:08
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: Terästehdas on merkittävin bentso(a)pyreenin lähde – SSAB: Korkeat vuosikeskiarvopitoisuudet ovat teollisuuden ja puunpolton yhteisvaikutusta

Il­ma­tie­teen laitos: Te­räs­teh­das on mer­kit­tä­vin bent­so(a)­py­ree­nin lähde – SSAB: Korkeat vuo­si­kes­kiar­vo­pi­toi­suu­det ovat teol­li­suu­den ja puun­pol­ton yh­teis­vai­ku­tus­ta

08.03.2023 08:00
Tilaajille
Vuosi 2022 oli 0,9 asteen verran keskiarvoa lämpimämpi – elokuu oli paikoin jopa ennätyksellisen lämmin

Vuosi 2022 oli 0,9 asteen verran kes­kiar­voa läm­pi­mäm­pi – elokuu oli paikoin jopa en­nä­tyk­sel­li­sen lämmin

02.01.2023 17:00
Tilaajille
Tutkimus: Tieto pienhiukkasten koosta auttaa selvittämään niiden vaikutuksia

Tut­ki­mus: Tieto pien­hiuk­kas­ten koosta auttaa sel­vit­tä­mään niiden vai­ku­tuk­sia

30.12.2022 17:00
Tilaajille
Vuosi vaihtuu leudossa ja tuulisessa säässä – sadealue pyyhkäisee koko maan yli

Vuosi vaihtuu leu­dos­sa ja tuu­li­ses­sa säässä – sa­dea­lue pyyh­käi­see koko maan yli

30.12.2022 15:30 1
Tilaajille
Ilmanet-sääpalvelua voi räätälöidä omiin tarpeisiin

Il­ma­net-sää­pal­ve­lua voi rää­tä­löi­dä omiin tar­pei­siin

24.11.2022 15:23
Tilaajille
Tulevan talven kylmyys on iso kysymys sähkölämmittäjille – luotettavaa ennustetta mahdoton vielä tehdä

Tulevan talven kylmyys on iso kysymys säh­kö­läm­mit­tä­jil­le – ­luo­tet­ta­vaa en­nus­tet­ta mah­do­ton vielä tehdä

10.10.2022 18:34
Tästä palvelusta saat kootusti tietoa ilmastonmuutoksesta ja siitä, mitä sen hillitsemiseksi voi tehdä

Tästä pal­ve­lus­ta saat koo­tus­ti tietoa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja siitä, mitä sen hil­lit­se­mi­sek­si voi tehdä

10.06.2022 16:00
Tilaajille