Raava
Lahjoitustavaraa virtaa RaaVan toimipaikalle Auratielle – Ukraina-lahjoituksille on saatu lisää varastotilaa

Lah­joi­tus­ta­va­raa virtaa RaaVan toi­mi­pai­kal­le Au­ra­tiel­le – Uk­rai­na-lah­joi­tuk­sil­le on saatu lisää va­ras­to­ti­laa

03.03.2022 15:31