Vuosien takaa
Viimeisin tunti
Vuosien takaa: Polkupyöräliikenne maanteillämme on lisääntynyt

Vuosien takaa: Pol­ku­pyö­rä­lii­ken­ne maan­teil­läm­me on li­sään­ty­nyt

19:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Vuosien takaa: Lukijan mielestä Raahessa ajeltiin kuin villissä lännessä

Vuosien takaa: Lukijan mie­les­tä Raa­hes­sa ajel­tiin kuin vil­lis­sä län­nes­sä

23.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Kymmenen vuotta sitten odoteltiin makasiinien paluuta Museonrantaan

Vuosien takaa: Kym­me­nen vuotta sitten odo­tel­tiin ma­ka­sii­nien paluuta Mu­seon­ran­taan

09.06.2020 19:00 1
Tilaajille
Vuosien takaa: Toiselle Fiian Kympille starttasi 1 300 naista

Vuosien takaa: Toi­sel­le Fiian Kym­pil­le start­ta­si 1 300 naista

02.06.2020 15:30 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Ruona Oy perusti Revonlahdelle kansakoulun

Sata vuotta sitten: Ruona Oy perusti Re­von­lah­del­le kan­sa­kou­lun

31.05.2020 17:00 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Raahessa aloitettiin tilauslentoliikenne

Vuosien takaa: Raa­hes­sa aloi­tet­tiin ti­laus­len­to­lii­ken­ne

26.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Nyt on aika ostaa laidunliput

Sata vuotta sitten: Nyt on aika ostaa lai­dun­li­put

24.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Tietosanakirjasarjan tekeminen vei 14 vuotta

Sata vuotta sitten: Tie­to­sa­na­kir­ja­sar­jan te­ke­mi­nen vei 14 vuotta

21.05.2020 18:45 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Rautaruukin vaikutukset leviävät kaikkiin lähiseudun kuntiin

Vuosien takaa: Rau­ta­ruu­kin vai­ku­tuk­set le­viä­vät kaik­kiin lä­hi­seu­dun kuntiin

19.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Kunnollisille ihmisille oli töitä tarjolla

Sata vuotta sitten: Kun­nol­li­sil­le ih­mi­sil­le oli töitä tar­jol­la

17.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Raaheen kaivattiin yleistä uimalaitosta

Sata vuotta sitten: Raaheen kai­vat­tiin yleistä ui­ma­lai­tos­ta

14.05.2020 19:45 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Motoristikoira Pike veti suut hymyyn

Vuosien takaa: Mo­to­ris­ti­koi­ra Pike veti suut hymyyn

12.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Täysikuuta mallattiin myös Puluvärkkiin

Vuosien takaa: Täy­si­kuu­ta mal­lat­tiin myös Pu­lu­värk­kiin

05.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Wappu sujui Raahessa kaikin puolin rauhallisesti. Kello puoli 1 oli marssi Pekkatorille, jossa soittokunta soitti "Suomen laulun" ja mieskuoro kajautteli rehtori Wengelin johdolla reippaita laulujaan. Samaan aikaan oli työwäestön wappukulkue.

Wappu sujui Raa­hes­sa kaikin puolin rau­hal­li­ses­ti. Kello puoli 1 oli marssi Pek­ka­to­ril­le, jossa soit­to­kun­ta soitti "Suomen laulun" ja mies­kuo­ro ka­jaut­te­li rehtori Wen­ge­lin joh­dol­la reip­pai­ta lau­lu­jaan. Samaan aikaan oli työ­wäes­tön wap­pu­kul­kue.

30.04.2020 20:30 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Opiskelijat miettivät veneen alle muuttamista

Vuosien takaa: Opis­ke­li­jat miet­ti­vät veneen alle muut­ta­mis­ta

28.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Kansakoulun opettajat passitettiin kesäloman alkuun puutarhakursseille

Sata vuotta sitten: Kan­sa­kou­lun opet­ta­jat pas­si­tet­tiin ke­sä­lo­man alkuun puu­tar­ha­kurs­seil­le

26.04.2020 18:30 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Kaupunki palkkasi kesäksi weräjänwartijat ja paimenet

Sata vuotta sitten: Kau­pun­ki palk­ka­si kesäksi we­rä­jän­war­ti­jat ja pai­me­net

23.04.2020 19:30 0
Tilaajille
Vuosien takaa: Muistatko kun Ouluntie romahti?

Vuosien takaa: Muis­tat­ko kun Ou­lun­tie ro­mah­ti?

21.04.2020 19:00 0
Tilaajille
Sata vuotta sitten: Lentävä keuhkotauti tappoi yli yhden tunnissa ja Raaheen kaivattiin alttaritaulua

Sata vuotta sitten: Lentävä keuh­ko­tau­ti tappoi yli yhden tun­nis­sa ja Raaheen kai­vat­tiin alt­ta­ri­tau­lua

16.04.2020 19:15 0
Tilaajille