Pääkirjoitus
Tilaajille

Ar­vioin­ti­kri­tee­rit on jo aikakin yh­te­näis­tää

Kriteerit antavat selkänojaa opettajalle, mutta on myös oppilaan etu, että numero ei tule pärstäkertoimella.

Suomalaista opetusta pidetään laadukkaana. Opettajan työ on meillä arvostettua ja sitä saa tehdä omassa luokkahuoneessa varsin itsenäisesti. Itsenäisen työn ja itsenäisen arvioinnin yksi epäkohta on kuitenkin ollut peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen hajonta. Samoilla tiedoilla ja taidoilla on voinut saada hyvin erilaisen arvosanan 9. luokan päätteeksi, ihan koulusta ja opettajasta sekä luokan osaamistasosta riippuen.

Tähän asti peruskoulun päättötodistuksen arvosanat on annettu arvioimalla oppilaan osaamista suhteessa arvosanaan 8, jolle on kriteerit olemassa. Arvioinnissa on kuitenkin paljon tulkinnanvaraa, mikä on heikentänyt arvosanojen vertailukelpoisuutta. Heitot arvosanoissa ja arviointiperusteissa on huomattu myös Opetushallituksessa, samoin kuin valtakunnan laajuisissa oppimistulosten arvioinneissa.