Ei pe­rus­tei­ta käyt­tö­kiel­lol­le

Raahen Seutu

Siikajoen kunnalle 6.5.2018 jätetyssä kuntalaisaloitteessa toivottiin, että Vartinojan tuulivoimalat asetettaisiin käyttökieltoon niiden aiheuttamien terveys- ja meluhaittojen takia. Aloitteessa toivottiin, että käyttökielto jatkuisi ainakin siihen saakka, että voidaan kiistatta todistaa, ettei tuulivoimalan toiminta aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia ihmisille.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa jo vuosi sitten toukokuussa ja lähetti aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Asiassa jäätiin kuitenkin odottamaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä tuulivoimapuistoa kokevasta hallintopakkohakemuksesta.

Vaasan hallinto-oikeuden 1.7.2019 antaman päätöksen mukaan hallintopakkohakemus hylättiin. Vaasan hallinto-oikeuden saaman selvityksen perusteella Vartinojan tuulivoimapuiston toiminta ei aiheuta melurasitusta valittajalle, minkä vuoksi toiminta ei edellytä ympäristölupaa ympäristönsuojelulain nojalla.

– Toiminnasta ei voida myöskään katsoa aiheutuvan välitöntä vaaraa ihmisen terveydelle tai sellaisia välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle, jonka perusteella valvovan viranomaisen tulisi ryhtyä ympäristönsuojelulain tarkoittamaan toiminnan keskeyttämiseen, hallinto-oikeus lausui.

Tämän vuoksi Siikajoen kunnanhallitus katsoo, ettei Vartinojan tuulivoimaloiden toiminnan keskeyttämiselle ole perusteita.