Kolumni
Tilaajille

Elä­ke­put­ken poisto on virhe

Surullisena olen seurannut viimeaikaista keskustelua, jossa työelämän vanhimmat ikäluokat nähdään lähinnä ongelmana. Heidän omat näkemyksensä jäävät pimentoon ja heidät esitetään ryhmänä, johon on kohdistettava kaikenlaisia vippaskonsteja, jotta he tekisivät enemmän töitä. Tässä keskustelussa jää varjoon tämän ikäryhmän osaaminen, kokemus ja hiljainen tieto. Joskus voisi tuoda esille sen, että vanhempien ikäluokkien työllisyysaste on noussut 2000-luvulla voimakkaasti. Kun vuonna 2003 55-64 -vuotiaista työllisiä oli 42,3 prosenttia, niin vuonna 2019 vastaava luku oli 66,8 prosenttia. Tällaista nousua on tuskin nähty missään muussa ikäryhmässä.

Huolestuttavaa kuitenkin on, että edelleen useampi kuin joka kymmenes yli 50-vuotias koki vuonna 2018, että työpaikalla pyritään pääsemään vanhemmista työntekijöistä eroon, vaikka tutkimusten mukaan asenteet yli 50-vuotiaita kohtaan ovat työelämässä muuttuneet 2000-luvulla myönteisimmiksi.