Esitys Raahen kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tiouu­dis­tuk­sek­si: hal­lin­to yhden katon alle ja kou­lu­verk­ko seit­se­mään yk­sik­köön

Raahen kaupunki on aloittamassa organisaatiouudistusta koskevat yt-neuvottelut. Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala esitteli työnantajan esitystä organisaatiouudistukseksi tänään keskiviikkona.
Raahen kaupunki on aloittamassa organisaatiouudistusta koskevat yt-neuvottelut. Kaupunginjohtaja Ari Nurkkala esitteli työnantajan esitystä organisaatiouudistukseksi tänään keskiviikkona.
Kuva: Vesa Joensuu

Jatkossa Raahen kaupungissa on seitsemän koulua ja kaupungin koko hallinto on yhden katon alla. Nämä ovat kaksi tärkeintä kohtaa työnantajan esityksessä Raahen kaupungin organisaatiouudistukseksi.

Esitetyssä mallissa kouluja olisi jatkossa seitsemän. Koulut olisivat Pattasten yhtenäiskoulu, Antinkangas, keskustan alueelle rakennettava uusi alakoulu, Saloisten uusi yhtenäiskoulu, Haapajoen koulu, Merikatu ja lukio sekä Vihannin yhtenäiskoulu.

Jokaisessa koulussa olisi noin 600 oppilasta.

Poistuvia kouluja olisi esityksen mukaan Jokela, Ollinsaaren koulu ja Keskuskoulu. Kummatin koulurakennus on heikossa kunnossa. Keskuskoululla olisi edessään noin viiden vuoden kuluessa mittava remontti.

Tilannetta tarkastellaan talousarviovuosittain ja päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa otetaan huomioon oppilasennusteet sekä rakennusten kunto.

Raahen nykyinen kouluverkko on erittäin tiheä, joten esitettyjen tiivistysten jälkeenkin koulumatkat ovat edelleen kohtuulliset.

Video: Mikko Määttä

Kouluverkko on esityksen mukaan tarkoitus uudistaa kymmenen vuoden sisällä. Osa muutoksista tulee voimaan jo aiemmin, sillä esimerkiksi päätös Vihannin yhtenäiskoulusta on jo tehty.

Hallinnon yhden katon alle saaminen ja kouluverkon karsiminen ovat kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan mukaan erittäin keskeisiä asioita, jotta organisaatiouudistuksesta saadaan kaikki siltä toivotut hyödyt.

Organisaatiouudistustyön aikana selvisi, että ympäri kaupunkia toimiminen maksaa kaupungille vuosittain 600 000 euroa.

Siitä, missä hallinto jatkossa toimisi, ei ole vielä minkäänlaisia suunnitelmia.

FAKTA: Organisaatiouudistus

Kaupunginhallituksen ensi maanantain esityslistalla on yt-neuvottelujen käynnistäminen.

Yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen 14. lokakuuta kaupunginhallitus käsittelee organisaatiouudistusesitystä.

Valtuuston käsittely on puolestaan vuorossa 28. lokakuuta.

Organisaatiouudistus on jatkoa luottamushenkilöorganisaatioin uudistukselle.

Organisaatiouudistus on suunniteltu tehtäväksi vuoteen 2025 mennessä.

Tehostamistavoitteet toimialoittain

Kaupunginhallitus: noin 1,7 miljoonaa euroa.

Kehittämislautakunta: 0,1 miljoonaa.

Tulevaisuuslautakunta: 5,7 miljoonaa.

Rakennetun ympäristön lautakunta: 2,2 miljoonaa.

Kaikkia toimialoja koskeva yhteinen tavoite on noin 0,6 miljoonaa.