Tilaajille

Han­na-Lee­na Mat­ti­la: So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus mah­dol­lis­taa päi­vys­tyk­sen jat­ku­mi­sen Raa­hes­sa

Raahelainen keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila on tyytyväinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeviin neuvotteluihin.

Lähettämässään tiedotteessa Mattila iloitsee erityisesti kirjauksesta, jossa hyvinvointialue eli maakunta voisi hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista varten tarvittavaa työvoimaa ja käyttää henkilöstövuokrausta. Työvoimaksi hankittua ja vuokrattua henkilöstöä voisi käyttää myös terveydenhuollon ympärivuorokautisessa päivystyksessä hyvinvointialueen omaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä täydentävästi. Tätä laajempi hankitun ja vuokratun työvoiman käyttö ympärivuorokautisessa päivystyksessä olisi sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.