Hannu Kal­lun­ki pelkää, että va­lin­nan­va­pau­den nopea ai­ka­tau­lu voi johtaa het­kel­li­seen kaaok­seen

Hannu Kallunki sanoo, että kuntien itsehallintoa ei pitäisi hukata hetken huumassa. Ehdotetussa laissa on paljon operatiivista käytännön toimintaa koskevaa säätelyä, jota ei olisi syytä säätää lailla.
Hannu Kallunki sanoo, että kuntien itsehallintoa ei pitäisi hukata hetken huumassa. Ehdotetussa laissa on paljon operatiivista käytännön toimintaa koskevaa säätelyä, jota ei olisi syytä säätää lailla.

Hallituksella on liian kiireinen aikataulu sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauden toteuttamisessa, sanoo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki.

Sama viesti on myös yhtymähallituksen käsiteltäväksi tulevassa lausuntoesityksessä. Yhtymähallitus käsittelee sosiaali- ja terveysministeriölle lähetettävää lausuntoa kokouksessaan ensi viikon keskiviikkona.

Lausuntoesityksen keskeinen viesti on, että nyt on yksinkertaisesti tapahtumassa liikaa liian lyhyessä ajassa.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän lausuntoesityksessä todetaan, että valinnanvapauden toteuttaminen esitetyssä muodossa ja aikataululla johtaa kustannusten ennakoimattomaan kasvuun, integraation heikentymiseen nykytilaan verrattuna ja palvelujen tasavertaisen saatavuuden vaarantumiseen.

Yhtymähallituksen hyväksyttäväksi tuleva lausuntoluonnos pohjautuu aika paljon Kuntaliiton kriittiseen lausuntoon.

Hallituksen esitysluonnos valinnanvapauslaista on lausuntokierroksella ensi viikon perjantaihin saakka.

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen siirtäminen maakunnille yhdessä muiden toimintojen kanssa on niin suuri hallinnollinen ja toiminnallinen uudistus, että ei ole tarkoituksenmukaista eikä järkevää kytkeä samaan muutosprosessiin ehdotettua valinnanvapauden toteuttamista, lausunnossa todetaan.

Kallunki huomauttaa, että nyt ollaan muuttamassa kerralla koko järjestelmä. Kaikki pitäisi rakentaa uusiksi.

–Pelkään, että tulee kaaos hetkeksi aikaa.

Hänestä olisi hyvä, että kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa siirtymävaiheessa palveluita. Rahoitus ja ohjaus tulisivat maakunnilta. Se olisi mahdollisuus hallitumpaan muutokseen.

Ehdotetussa lausunnossa todetaan, että tarkoituksenmukaisempaa olisi säätää valinnanvapaudelle sen mahdollistava lainsäädäntö. Käytännön yksityiskohtainen toteuttaminen jätettäisiin maakuntien ratkaistavaksi.

Kallunki pitää hyvänä sote-palveluiden järjestämisen ja rahoittamisen maakuntapohjaista ja nykyistä laajempaa pohjaa.

Liian nopean aikataulun lisäksi hallituksen esityksessä on huonoa myös liika valtionohjaus. Huolena on kuntien itsehallinnon heikentyminen.

Kuntien itsehallinto on Kallungista niin merkittävä asia, että sitä ei pitäisi hetken huumassa heikentää.

–Olen elänyt valtionohjauksen ajan. Siinä mielessä en jaksa uskoa keskusohjaukseen.

Terveysalan yritykset ovat alkaneet jo valmistautua valinnanvapauden tuloon.

–Aivan varmasti yksityiset toimijat löytävät ratkaisuja.

Yksi esimerkki ennakoinnista tuli, kun Siikalatvan kunta ja Mehiläinen ilmoittivat aikeestaan perustaa Oulun kaupunkiin julkisen terveysaseman Mehiläisen tiloihin.

Oulun kaupunki sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö reagoivat nopeasti.

Ensin Oulun kaupunki ilmoitti riitauttavansa Siikalatvan kunnan Oulussa järjestämät palvelut.

Sen jälkeen ministeriöt ilmoittivat, että Siikalatvan toiminta toisen kunnan alueella ei ole lainmukaista.

Mehiläinen ja Siikalatva peruivat aikeensa.

Kallunki pitää tapausta hyvänä esimerkkinä siitä, mitä markkinaratkaisut voivat tuoda tullessaan.

–On vaikea ennakoida, mitä tapahtuu, kun markkinat vapautuvat.

Sen vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon muutokseen pitää valmistautua huolella.

Valinnanvapaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja.

Kustannuksien kasvua on tarkoitus hillitä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.

Valinnanvapauslain tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt valinnanvapauslaista lausuntoja 15. joulukuuta mennessä.