Mainos: Tilaa Raahen Seutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

He voivat me­net­tää paik­kan­sa Raahen val­tuus­tos­sa

Keskustan valtuutetut Kari Malkamäki ja Matti Hummastenniemi voivat menettää paikkansa Raahen valtuustossa.

Raahen kaupunginvaltuutetut, keskustaa edustavat Matti Hummastenniemi ja Kari Malkamäki, ovat joutuneet kuntavaalien jälkeen tarkistuslistalle. Hallinto-oikeus tutkii Matti Roukalan valitusta, jonka mukaan he eivät olisi olleet vaaleissa vaalikelpoisia.
Raahen kaupunginvaltuutetut, keskustaa edustavat Matti Hummastenniemi ja Kari Malkamäki, ovat joutuneet kuntavaalien jälkeen tarkistuslistalle. Hallinto-oikeus tutkii Matti Roukalan valitusta, jonka mukaan he eivät olisi olleet vaaleissa vaalikelpoisia.

Raahen kaupungin kiinteistöjohtajien saamista valtuutetun paikoista alkanut valitusprosessi on saanut uusia piirteitä. Nyt jännitetään, menettääkö kiinteistöyhtiöjohtaja Kari Malkamäki valtuustopaikkansa samaan aikaan, kun asuntosäätiöjohtaja ja rakennetun ympäristön lautakunnan varapuheenjohtaja Matti Hummastenniemi säilyttää sen.

Raahelaisen eläkeläisen Matti Roukalan kuntavaalien jälkeen tekemä valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen vaalien tuloksen vahvistamisesta on yllättäen saanut osakseen myötäilyä Raahen kaupungin keskusvaalilautakunnassa.

Kaupunginlakimies Leena Mikkola-Riekkisen valmisteleman ja keskusvaalilautakunnan antaman lausunnon mukaan Malkamäki ei ole ollut kuntavaaleissa vaalikelpoinen.

Hummastenniemeä pidetään kinkkisempänä tapauksena. Keväällä keskusvaalilautakunta katsoi, että hän on vaalikelpoinen. Nyt marraskuussa tilannetta ei pidetä täysin selvänä hänenkään osaltaan.

Keskusvaalilautakunta on vedonnut lausunnossaan KHO:n aiemmin tekemiin päätöksiin. Niiden mukaan vasta yli 50 prosentin osuus kaupungin vuokra-asuntotoiminnasta vie johtajalta vaalikelpoisuuden.

Hallinto-oikeus on vaatinut kaupungilta tarkempaa perustelua siitä, miten asuntosäätiön katsotaan hallinnoivan hieman alle puolta Raahen kaupungin vuokra-asunnoista ja mitä kaikkea asuntosäätiön omistukseen kuuluu.

Keskusvaalilautakunta kertookin nyt, että vaikka asuntosäätiön omistus asunnoista on toukokuussa ollut alle 50 prosenttia, on se marraskuussa noussut 52 prosenttiin. Osuus vaihtelee.

Keskusvaalilautakunnan mukaan säätiö ei näy kaupungin taseessa samalla tavoin kuin asuntoyhtiö.

Kaupunginlakimies ja keskusvaalilautakunta pesevät kätensä siitä, että ehdokaslistalle pujahti kuntavaaleissa kaksi ehdokasta, joiden vaalikelpoisuutta voidaan epäillä.

Kaupunginlakimiehen mukaan vastuu kuuluu vaaliasiamiehille. Heidän on ehdokashakemuksessa vakuutettava, että kaikki ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.

Tulkinnanvaraisessa tilanteessa ohjeena on, ettei henkilöä poisteta ehdokaslistalta. Jos joku poistettaisiin listalta perusteetta, hän voisi valittaa asiasta ja vaalien tulos voitaisiin kumota ja joutua toimittamaan vaalit uudelleen.

Kari Malkamäki ei halua leikkiä lakimiestä. Hallinto-oikeus saa hänen mukaansa vapaasti katsoa, onko hän vaalikelpoinen vai ei.

Hän kertoo lukeneensa itseään koskevan uutisen lehdestä.

–Kaupungilta ei tullut mitään ilmoitusta minulle.

Matti Hummastenniemi kertoo asettuneensa ehdokkaaksi hyvässä uskossa ja pitäneensä itseään vaalikelpoisena. Hän uskoo hallinto-oikeuden tekevän viisaan ja oikeudenmukaisen päätöksen.

Hänen mielestään säätiö on aivan eri asia kuin kaupungin omistama asunto-osakeyhtiö. Hänen mukaansa kaupungista ei tule asuntosäätiön omistajaa vain siksi, että se nimittää 6 jäsentä säätiön 8-jäseniseen hallitukseen.

–Säätiötä ei omista kukaan.

Jos Malkamäki ja Hummastenniemi joutuvat jättämään valtuustotyöskentelyn, heidän paikkansa ottavat keskustan ensimmäiset varavaltuutetut Hannu Halmetoja ja Inga Myllymäki. Valtuuston varamiehiksi nousisivat Jussi Kemilä ja Simo Vedenoja.

Oikaisu: Artikkelista on korjattu nimivirhe 20.12. kello 12.10.

Mistä kyse?

Matti Roukala on valittanut hallinto-oikeuteen. Hänestä Malkamäki ja Hummastenniemi eivät ole kuntalain mukaan vaalikelpoisia, koska toinen heistä johtaa Raahen kaupungin omistamaa yhtiötä ja toinen säätiötä.

Malkamäki toimii kaupungin sataprosenttisesti johtaman Raahepoliksen toimitusjohtajana. Hummastenniemi on Raahen Seudun Asuntosäätiön toimitusjohtaja.

Lain mukaan kunnan määräämisvallassa olevan yhtiön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka toimii vastuullisessa tehtävässä, ei ole vaalikelpoinen.