His­to­ria opettaa

-
Kuva: Vesa Joensuu

Raahe juhlii ja on juhlinut juhlavuottaan monin tavoin – olemme saaneet nauttia lukuisista tapahtumista, joista suurin 5.12.2019 pidettävä kansanjuhla on vielä edessä. Juhlaa täydentää Raahemme historiasta ammennettu musiikkinäytelmä Raahe palaa, joka esitetään juhlanäytöksenä 5.12. sekä seuraavana viikonloppuna kahtena lisänäytöksenä.

Raahen historiassa on useita menestyksiä ja epäonnistumisia. Menestyksen eväät ovat aina olleet samat: ennakkoluuloton eteenpäin katsominen ja sen vaatima visionäärisyys. Epäonnistumiset taas ovat seurausta edellisten puutteesta, taaksepäin katsomisesta sekä tyytymisestä nykyisen ylläpitämiseen.

Epäonnistuminen on onnistuminen työn alla. Jokaisesta virheestä on opittavaa ja syytä oppia erityisesti juuri tässä ja nyt. Historiallisista epäonnistumisista suurin, rautatiestä kieltäytyminen Raahessa runkoradan rakennusvaiheessa, oli historiallinen virhe, josta kyllä otettiin opiksi liian myöhään tiedossa olevin seurauksin. Toinen hyvä esimerkki on raahelainen kaksimastoinen priki. Tekemällä kolmimastoisesta parkista kevennetty versio poistamalla yksi masto, vähennettiin kyllä tarvittavan miehistön määrää ja saavutettiin säästöä rakentamiskustannuksissa. Näin menetellen tehtiin hitaampi alus maailmaan, jossa nopeus oli kilpailuvaltti.

Miten nämä kaksi historiasta poimittua epäonnistumista liittyvät Raahen tulevaisuuteen? Maailmassa, jossa kaupallinen toiminta on elämyspainotteista ja erinomainenkaan palvelu ja tuotevalikoima eivät riitä kaupalliseen menestykseen rakenteellisten puitteiden puuttuessa, me keskustelemme ihmisten houkuttelemisesta tuuliselle kävelykadullemme lisäämällä tapahtumia ja keskustelemalla torin sijainnista.

Todellisuudessa meidän pitäisi vain ja ainoastaan puhua siitä, miten keskustan kävelykadun ympärille rakennetaan tapahtumapainotteinen viihdekeskus nykyaikaisine elämyspalveluineen ja mahdollisimman nopeasti. Vastaavasti tänä päivänä vellova elokuvateatterikeskustelu on kaikilta osiltaan verrattavissa esittämääni purjelaivaesimerkkiin ja tapahtumakeskuksen rakentamatta jättäminen on taas menneisyyteen takertumista samassa mittakaavassa kuin rautatien rakentamatta jättäminen silloin, kun me olisimme voineet saada koko etelästä pohjoiseen liikennöitävän rautatieliikenteen kulkemaan Raahen keskustan kautta. Raahelaisilta tarvitaan tänä 370-juhlavuotena ja tulevaisuudessa uskoa omaan tekemiseen ja onnistumiseen. Rohkeus tehdä päätöksiä on paras asia mitä voimme tänä juhlavuotena itsellemme lahjaksi antaa.

Ari NurkkalaKirjoittaja o n Raahen kaupunginjohtaja