Hyville tyy­peil­le tulossa töitä tar­jol­le

-
Kuva: Vesa Joensuu

Raahen seutukunnassa on lähitulevaisuudessa tarjolla töitä ainakin hyville tyypeille. Näin pitäisi tapahtua seutukunnan yrityksille suunnatun viimeisimmän yritysbarometri-kyselyn tulosten perusteella.

Kyselyyn vastanneista 258 yrityksestä 28 prosenttia arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Arvio on positiivisempi kuin vuosi sitten.

Eniten työvoimatarpeita on matkailun, majoituksen ja ravitsemuksen toimialoilla. Kyselyyn vastanneista matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan yrityksistä jopa 40 prosenttia aikoo kukin palkata ensi vuoden kuluessa yhdestä yhdeksään uutta työntekijää. Työllistämisen ajureina ovat yrityksien liiketoiminnan sekä kysynnän kasvu.

Yrityskehityspäällikkö Riitta Palosaari Raahen seudun yrityspalveluista kertoo alan yritysten kaipaavan palvelukseensa muun muassa ravintola-alan, puhtaanapidon ja myynnin osaajia. Lisäksi tarvetta on eräänlaisille monitoimihenkilöille.

– Työntekijöiden toimenkuvat tällä alalla ovat hyvin moninaiset. Työhön voidaan kyllä opettaa, mutta tärkeämpää on, että asenne on kunnossa ja on hyvä tyyppi, Palosaari sanoo.

Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen pitää Palosaaren tulkintaa täysin oikeana.

– Niissä hommissa tarvitaan nimenomaan hyviä tyyppejä, hän toteaa.

Seutukunnan yritykset näkevät ensi vuonna maltillista kasvua erityisesti kotimaan myynnin, kannattavuuden, investointien sekä liikevaihdon kasvuodotuksien osalta. Vastaajayrityksistä 56 prosenttia aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhalukkuus on noussut edellisvuoden 44 prosentista.

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan yritykset ovat kärjessä myös kasvuhalukkuudessa. Toimialan yrityksistä 80 prosenttia aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan.

– Matkailuala on nostamassa päätään. Se näkyy erityisesti tänä vuonna, Riitta Palosaari toteaa.

Matkailu-, majoitus- ja ravitsemusalan vastaajayrityksistä puolet odottaa liikevaihtonsa kasvavan ensi vuonna 16–40 prosentilla. Rahaksi muutettuna liikevaihdon kasvuodotukset ovat alan yrityksillä alle 50 000 euroa.

Myös it- ja viestinnän toimialoilla on kasvuaikeita, sillä 71 prosenttia näiden toimialojen yrityksistä aikoo kasvaa mahdollisuuksien mukaan. Yleensäkin kasvuhalukkuus on suurinta nuorilla yrityksillä. Yrityksen iän noustessa markkina-aseman säilyttämisen merkitys kasvaa.

Myynti ja markkinointi nähdään ensisijaisena kasvun ja kehittymisen keinona kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalataloutta sekä sote-aloja. Matkailu-, majoitus- ja ravitsemusaloilla vahvimmin kasvun ja kehittymisen keinona nähdään verkkokauppa.

Jos näyttää tuleva vuosi hyvältä seutukunnan oman yritysbarometrin valossa, niin sitä se näyttää Pasi Pitkäsen mukaan myös Suomen yrittäjien Pk-yritysbarometrin valossa.

– Siinä Raahen seutukunnan tulos on äärimmäisen positiivinen verrattuna koko maan tulokseen.

Riitta Palosaaren mukaan Raahen seutukunnan omassa yritysbarometrissä ei noussut esille mitään negatiivista.

– Varovaista positiivista kasvua on nähtävissä edelleen ja liikevaihdon kasvuodotukset ovat vain piristyneet viime vuodesta, hän toteaa.

Fakta

Yritys- barometri

Kyselyn avulla kartoitetaan eri toimialojen näkemyksiä liiketoiminnan nykytilasta, tulevaisuudesta sekä kasvusta ja kehittymisestä.

Kerättävän tiedon avulla Raahen seudun yrityspalvelut pyrkii reagoimaan yritysten tarpeisiin.

Puhelinhaastatteluna toteutetussa kyselyssä soitettiin yli 600:lle yrittäjälle, joista 258 vastasi kyselyyn.