In­si­nöö­rien päi­vä­opin­toi­hin tar­vi­taan kau­pun­gin rahaa

Raahen kaupunginhallitus pääsee tässä kuussa päättämään insinöörien päiväopetuksen järjestämisestä Raahessa. Myös yliopistojen suuntaan viritellään yhteistyötä.

Pitkänkarin koulun kylkeen rakennettu koneinsinööreiksi opiskelevien tuotantostudio kuvattuna 2013. "Ihanteellinen kehitys- ja opetusympäristö" valmistui 2004.
Pitkänkarin koulun kylkeen rakennettu koneinsinööreiksi opiskelevien tuotantostudio kuvattuna 2013. "Ihanteellinen kehitys- ja opetusympäristö" valmistui 2004.
Kuva: Vesa Joensuu

Mikäli vihreää valoa näytetään, saadaan ensimmäiset insinöörien päiväopiskelupaikat hakuun ensi keväänä. Opetusta on suunniteltu alkavaksi Raahessa syksyllä 2020. Ensimmäisenä syksynä aloittaisivat koneinsinööriopiskelijat ja seuraavana vuonna rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi opiskelevat.

Kummankin linjan ryhmäkooksi on ajateltu 30–40 opiskelijaa. Opettajat tulevat Raaheen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Pohjatyötä insinöörien päiväopetuksen järjestämiseksi on tehty vuoden päivät.

Kumpaakin insinööritutkintoa opiskellaan tällä hetkellä Raahessa monimuoto-opiskeluna, joka on lähinnä iltaisin tapahtuvaa etäopiskelua.

Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Jaana Ritola toteaa monimuoto-opiskelun olleen hyvä ensiaskel päiväopetukseen. Samalla on nähty millainen tarve Raahessa järjestetylle insinöörikoulutukselle on.

– Päiväopetusta on lähdetty selvittämään nimenomaisesti tarvelähtöisesti. Yrityksillä alkaa olla puutetta insinööreistä, työnjohdosta ja suunnittelijoista. Heitä myös eläköityy isosti seutukunnassamme, Ritola sanoo.

Opetuksen järjestäminen tietää Raahen kaupungin talousarvioon muutaman sadantuhannen euron lisäystä vuosittain.

Se on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa paljon, mutta Ritola näkee insinöörien päiväopiskelussa paljon etuja.

– Olemme kaikki nähneet mitä se aiheutti, kun amk-insinööri-koulutus lähti Raahesta. Kustannuksia tulee, mutta toisessa vaakakupissa on isojen opiskelijaryhmien saaminen seudulle ja osaajia yrityksille. Yritykset ovat jo ehtineet kaivata tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, jota opiskelijat ja korkeakoulut toisivat elinkeinoelämään.

Lue lisää keskiviikon Raahen Seudusta.

Fakta

Historiaa

Vuonna 2004 Raahen Seudussa uutisoitiin syksyllä alkavan koneinsinöörikoulutuksen pääsevän vauhdikkaaseen alkuun.

Ensisijaiseksi opiskelupaikaksi uuden linjan oli netin kautta valinnut 30 nuorta. Määrän ennakoitiin kasvavan, koska noin 40 prosenttia yhteishakuun osallistuneista oli täyttänyt paperikaavakkeet.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen yksikön johtaja Aarno Meskanen oli tyytyväinen sekä opiskelijoiden määrään että heidän motivaatioonsa.

Yhtä hyvältä näytti myös liiketalouden linjan opiskelijarekrytointi. Sen sijaan tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan linjoja oli jo pari vuotta kiusannut verenvähyys.

Koneinsinöörilinjan hyvää suosiota Meskanen selitti Raahen pitkällä teollisuusperinteellä.

"Monen ammattioppilaitoksessa metallilinjalla opiskelevan isoisä ja isä jo ovat työskennelleet konepajahommissa."
Aarno Meskanen
Raahen yksikön johtaja vuonna 2004