Isänsä mur­has­ta syy­te­tyn raa­he­lais­mie­hen mie­len­ti­la tut­ki­taan – isä ja poika asuivat samassa ra­ken­nuk­ses­sa

-
Kuva: Vesa Joensuu

Isänsä murhasta syytetty raahelaismies on passitettu mielentilatutkimukseen.

Oulun käräjäoikeus on antanut välituomion, jossa se määrää miehen mielentilan tutkittavaksi.

Hän pyysi sitä itse. Myös syyttäjä piti mielentilan tutkimista tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Syyttäjä vaatii raahelaismiehelle tuomiota murhasta. Hän väittää, että tämä tappoi isänsä erityisen raa’alla ja julmalla tavalla viime kesäkuussa Raahessa, minkä lisäksi hän pitää rikosta myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä.

Syytetty kiistää syyllistyneensä murhaan. Hän myöntää lyöneensä isäänsä muutaman kerran, mutta kuolettavien vammojen aiheuttamisen hän kiistää.

Käräjäoikeuden perjantaina antamassa välituomiossa katsotaan, että poika löi isäänsä voimakkaasti useita kertoja nyrkeillä päähän ja eri puolille vartaloa. Lisäksi hän potki tätä voimakkaasti eri puolille vartaloa ja kuristi voimakkaasti kaulasta tai löi ja potki voimakkaasti kohti tämän kaulaa.

Tuomiossa todetaan, että isän kuolema ei johtunut hänen sairauksistaan tai hänen kaatumisestaan vaan hän kuoli poikansa häneen kohdistaman menettelyn seurauksena saamiinsa vammoihin. Oikeus pitää selvitettynä, että poika on toiminut syytteessä kuvatulla, rangaistavaksi säädetyllä tavalla. Se ottaa mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen kantaa siihen, mihin rikokseen vuonna 1979 syntynyt mies menettelyllään syyllistyi.

Isä ja poika asuivat samassa rakennuksessa. Poliisi otti pojan kiinni omasta asunnostaan. Tämä kertoi oikeudessa, että heillä oli tullut isän kanssa riitaa aiemmin kuolleen äidin hautakivestä.

Syytetty väitti oikeudessa, että isän kuoleman olisi aiheuttanut joku toinen henkilö. Käräjäoikeuden mukaan asiassa ei ole ilmennyt mitään viitteitä kenestäkään muusta tekijästä eikä siinä ole myöskään esitetty mitään motiivia ulkopuolisen suorittamalle teolle.

– Sen sijaan vastaajan kertomuksesta ilmenee pitkäaikainen tyytymättömyys, viha ja katkeruus isää kohtaan, oikeus toteaa välituomiossaan.

Sen mukaan isä vietti paljon aikaa asunnossaan ja poistui sieltä vain harvoin ja tällöinkin vain autettuna. Ulkona liikkuessaan hänellä oli apuna rollaattori. Tuomiossa todetaan, että miehen puolustautumiskyky oli heikko.

Mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen selviää, oliko syytetty tekohetkellä syyntakeinen ja määrätäänkö hänet tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon.

Uhrin omaiset ovat vaatineet syytetyltä vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus päättää niistä lopullisessa tuomiossaan.

Välituomiossaan se määräsi syytetyn noin 8 300 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut maksettavaksi valtion varoista.