Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­tet­tiin työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa kor­vaa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan palk­ka­saa­ta­vat

Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitettiin työtuomioistuimessa suorittamaan lähes 1,8 miljoonaan palkkasaatavat, Jokilaaksojen pelastuslaitos tiedottaa.

Työtuomioistuimessa on ollut käsiteltävänä kahdentoista vaatimuksenesittäjän jälkikäteiset varallaoloon liittyvät palkkasaatavavaatimukset vuosilta 2012–2015. Vaatimusten kokonaismäärä oli yhteensä 1,78 miljoonaa euroa.

Asian käsittely on päättynyt, ja työtuomioistuin on vahvistanut Jokilaaksojen pelastuslaitokselle suoritusvelvollisuuden.

Kysymys on palkkasaatavista, joten niissä tulee huomioitavaksi vielä henkilösivukulut, jolloin kustannusvaikutus on noin 2,15 miljoonaa euroa. Henkilöä kohden palkkasaatavan määrä vaihtelevat välillä 29,000–321,000 euroa.

Työtuomioistuin on kevään 2022 kuluessa käsitellyt joidenkin muidenkin pelastuslaitosten suoritusvelvollisuuksia ja tuominnut sekä vahvistanut suoritusvelvollisuuksia.

Jokilaaksojen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan edellä mainitut kustannukset veloitetaan pelastuslaitoksen omistajakunnilta käyttäen vaatimusvuosien mukaisia kuntien suhteellisia maksuosuuksia.

Asiassa oli kysymys varallaolon toteuttamisesta vuosina 2012 – 2015. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella, kuten valtakunnallisesti muutoinkin, on muutettu varallaolo-ohjeistusta vuonna 2016.

Merkittävimmät muutokset ohjeisiin olivat, että varallaolijan valmiusvaatimusaika pidennettiin 15 minuuttiin ja varallaolijan yöpyminen varallaoloaikana paloasemalla kiellettiin.

Useisiin pelastuslaitoksiin kohdistunut vaatimuksia

Useisiin Suomen pelastuslaitoksiin on vuoden 2015 jälkeen kohdistunut jälkikäteisiä palkkasaatavavaatimuksia liittyen yleisesti vuosikymmeniä käytössä olleisiin pelastustoimen varallaolojärjestelyihin.

Vaatimuksissa on jälkikäteen vaadittu tulkittavaksi vapaamuotoinen varallaolo täydeksi työajaksi ja siten maksettavaksi täyttä palkkaa tehdyiltä varallaolotunneilta työaikalisineen.

Vaatimuksia alettiin valtakunnallisesti esittää sen jälkeen, kun korkein oikeus antoi asiassa ennakkopäätöksen vuonna 2015. Asia on sittemmin ollut arvioitavana useissa kansallisissa tuomioistuimissa ja myös EU-tuomioistuin on antanut tulkintoja työajan tulkintaan liittyen.