Tilaajille

Jo­ki­var­sien asuk­kai­ta va­roi­te­taan tul­vas­ta: Pak­ka­set li­sää­vät hyy­de­tul­va­ris­kiä

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita seuraamaan jokivesien tilannetta ja varautumaan rakenteiden tulvasuojaustoimenpiteisiin. Hyydetulvat voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti.

Liikkuminen jokijäillä on tavanomaista vaarallisempaa, sillä suuret virtaamat voivat heikentää jäätä yllättävistä paikoista. Jäällä liikkumista tulee ehdottomasti välttää alueilla, joissa on sulaa vettä jääkannen päällä.