Jo­nois­ta hoidon por­ras­tei­suu­teen

Kiireellisyys määrittää hoidon saannin. Kiireellisyydestä voi kertoa myös asiakas itse.

Raahen Mielenterveyskeskuksen tulosyksikköjohtaja Jyrki Seppä pitää Raahen mielenterveyspalveluiden saatavuutta hyvänä.

– Kaikki lähtee asiakkaan tilanteen kiireellisyydestä. Akuutimmat tilanteet, kuten itsetuhoinen tai muita ihmisiä satuttava käytös, käsitellään kiireellisten joukossa. Myös asiakkaan oma yhteydenotto käsitellään ikään kuin lääkärin lähetteenä, mikäli tilanne niin vaatii, Seppä kertoo.

Raahen Mielenterveystoimisto on erikoissairaanhoidon yksikkö, joka toteuttaa THL:n antamia kriteereitä koskien hoidon saatavuutta ja hoitotakuuta. Odotusaikoja koskevia tietoja saa terveyskeskuksista ja sairaaloista. Yleensä tiedot julkaistaan yksiköiden verkkosivuilla. THL kerää terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoon pääsystä. Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Raahen Mielenterveyskeskukseen tehdään vuosittain noin 15 000 asiakaskäyntiä. Avohoidon puolella asiakkuuksia on noin 1500 vuodessa. Psykiatrisella osastolla on 10 hoitopaikkaa.

– Keskimäärin vuorokaudessa tulee ja menee yksi potilas, Seppä arvioi.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluissa työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia sekä terveyskeskuslääkäri. Vastaanottoa pidetään Raahessa lääkärinvastaanotolla ja vastaanotolle pääsee lääkärinvastaanoton ajanvarauksen kautta.

– Hoitoon hakeutuminen on helpottunut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut löytyvät kuntayhtymän jokaiselta terveysasemalta, ja teemme heidän kanssa kiinteää yhteistyötä.

Raahessa annetaan psykiatrista kotikuntoutusta 174 asiakkaalle.

– Päihdekuntoutujille aloitettiin keväällä vastaava toiminta tehostamalla resursseja, jatkaa Seppä.

Raahen mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelee tällä hetkellä 53 henkilöä.

Aikuisten eli yli 18-vuotiaiden mielenterveysongelmissa ensisijainen yhteydenottopaikka on oma terveysasema tai työterveyshuollon vastaanotto. Akuuteissa mielenterveyden ongelmissa ota yhteys terveyskeskuksen päivystykseen. Alle 18-vuotiaiden psykiatrinen hoito on keskitetty Raahen perheneuvolaan.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.