Kä­rä­jä­oi­keus­uu­dis­tus vei työt yhdeltä Raahen is­tun­to­pai­kan työn­te­ki­jäl­tä

Laamannit johtavat käräjäoikeuksia. Laamanni Heikki Sneck (vasemmalla) johtaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ja laamanni Antti Savela Oulun käräjäoikeutta.
Laamannit johtavat käräjäoikeuksia. Laamanni Heikki Sneck (vasemmalla) johtaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ja laamanni Antti Savela Oulun käräjäoikeutta.
Kuva: Heli Nurkkala

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden Raahen kanslian ja istuntopaikan lakkauttaminen johti yhden työntekijän töiden loppumiseen.

Loput Raahessa työskennelleistä siirtyvät töihin Oulun käräjäoikeuden Oulun tai Ylivieskan kanslioihin.

Kaikille Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kansliassa työskennelleille vakituisille työntekijöille tarjottiin töitä uuden Oulun käräjäoikeuden Ylivieskan ja Oulun kanslioista.

Vuoden alussa voimaan tuleva käräjäoikeuksien rakenneuudistus vähentää Suomen käräjäoikeuksien määrä seitsemällä. Tällä hetkellä käräjäoikeuksia on 27.

Tammikuun alussa Oulun käräjäoikeus ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus yhdistyvät Oulun käräjäoikeudeksi. Sen tuomiopiiri kattaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan.

– Käräjäoikeuden kansliat, joissa asiakaspalvelu hoidetaan sijaitsevat Oulussa ja Ylivieskassa. Käräjäoikeuden istuntopaikat ovat Ylivieskassa, Oulussa ja Kuusamossa, Antti Savela Oulun käräjäoikeuden laamanni kertoo.

Raahen lisäksi Kuusamon kanslia ja Pudasjärven istuntopaikka lakkautetaan.

Kuusi vuotta valmistellun rakenneuudistuksen tavoitteena on muun muassa saada kustannussäästöjä toimintoja keskittämällä.

– Käräjäoikeuksissa käsiteltävät asiat monimutkaistuvat. Käsittelyssä on vaativia siviili- ja rikosasioita, joiden käsittely edellyttää syvempää osaamista. Nykyistä suuremmat käräjäoikeudet mahdollistavat,aikaisempaa paremmin, tuomareiden erikoistumisen. Tämä on välttämätöntä asetettuihin laatu- ja tehokkuusvaatimuksiin vastaamiseksi, Savela selvittää.

Erikoistumisista yhtenä esimerkkinä on se, Oulun käräjäoikeuteen keskitetään kaikki Pohjois-Suomen ulosottovalitusten ja yrityssaneerausasioiden käsittely ja ne pannaan jatkossa vireille Oulun käräjäoikeudessa.

Vastaavasti Oulun käräjäoikeudessa ei jatkossa käsitellä merioikeus- eikä ryhmäkanneasioita, vaan ne keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen.

Savela korostaa, että käräjäoikeudet käsittelevät loppuun kaikki asiat, jotka ovat vireillä käräjäoikeuksissa ennen vuodenvaihdetta.