Ka­si­tien ke­hit­tä­mi­sel­le koko maa­kun­nan tuki

Raahen läpäisevää Kasitietä tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa merkittäväksi kansalliseksi kehittämiskohteeksi.
Raahen läpäisevää Kasitietä tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa merkittäväksi kansalliseksi kehittämiskohteeksi.
Kuva: Vesa Joensuu

Valtatien 8 kehittäminen Oulun ja Vaasan välillä ohituskaistoilla ja liittymäratkaisuilla on kirjattu tuoreeseen Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikön Heino Heikkisen mukaan Kasitietä halutaan kehittää edelleen myös Raahen seutukunnan alueella.

– Kasitie on maakunnan mittapuullakin tärkeä, ja sen kehittämistoimenpiteitä on jo tavallaan esitetty suunnittelupöydälle. Puhutaan muun muassa ohituskaistoista Raahen eteläpuolella sekä Raahen ja Limingan välillä.

Heikkinen sanoo, että esitettyihin Kasitien kehittämistoimiin haluttaisiin rahoitusta jo lähitulevaisuudessa.

– Se, että asia on kirjattu maakunnan suunnitelmaan, ei vielä tarkoita, että se varmasti toteutuu. Rahoitushan näin toimiin tulee valtakunnallisista budjeteista.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on pitkäjänteinen kehitystyö. Suunnitelma asettaa tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle ja linjaa tärkeimmät kehittämiskokonaisuudet.

Heino Heikkinen kuvaa maakunnallista suunnitelmaa nykyajan karvalakkilähetystöksi.

– Tämä on maakunnan yhteinen näkemys kehittämisestä Helsingin suuntaan. Ei vain tarvitse joka kerta erikseen lähteä sanomaan, että tätä mieltä maakunnassa ollaan, hän sanoo.

Maakuntahallituksen hyväksymä Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on käytännössä maakunnan yhteinen tahtotila, jolla tuotetaan maakunnan tarpeet valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Tekeillä olevan valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on puolestaan kehittää Suomen liikennejärjestelmää kokonaisuutena.

– Siinä tullaan ratkaisemaan hyvin pitkäjänteisesti Suomen tiestön ja väyläverkon kehittämistoimet, Heikkinen toteaa.

Maakunnallinen kehittämissuunnitelma ei ole sellainen paperi, jonka perusteella maakunnan tarpeita lähdettäisiin toteuttamaan. Heikkisen mielestä se on kuitenkin paperi, joka sisältää koko maakunnan tahtotilan ja liikennejärjestelmien kehittämistarpeet.

– Tällä suunnitelmalla edistettäisiin koko maakunnan elinvoimaa ja liikenteen sujuvuutta pitkäjänteisesti. Olemme ymmärtäneet, että Helsingin päässä suunnitelma pitäisi noteerata ihan korkeallekin, hän sanoo.

Tiestön eli Kasitien ja muun muassa Nelostien kehittämisen lisäksi suunnitelmassa nostetaan vahvasti esille myös raideliikenne. Heikkisen mukaan raideliikenteen kehittäminen tarkoittaa käytännössä Pohjanmaan radan kaksoisraidetta Ouluun saakka.

Väylä- ja infrahankkeiden ohella maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on esillä kestävä liikkuminen. Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Jussi Rämet sanoo toiveena olevan, että jokaisessa kuntakeskuksessa ja taajamassa vietäisiin ihan konkretian tasolla eteenpäin kestävään liikkumiseen eli kävelyyn ja pyöräilyyn liittyviä asioita.

– Yksi vahva edellytys sille on maankäyttö ja sen suunnittelu, eli ihan käytännössä maakuntakaavoitus ja kaupunkien ja kuntien tekemä yleiskaavoitus. Niillähän ohjataan ihmisten asumista ja sitä kautta liikkumistarpeita.

Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman on toteuttanut Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Ohjausryhmässä ovat mukana maakunnan seutukunnat ja sidosryhmät, kuten Väylävirasto, satamat ja Finavia.