Katettu ja läm­mi­tet­ty kä­ve­ly­ka­tu, uusi kau­pal­li­nen kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma­kes­kus, park­ki­ta­lo ja entistä isompi Prisma – Raahen ydin­kes­kus­ta ha­lu­taan pistää täysin uusiksi

Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala on valmistellut Raahen kaupunginhallituksen toimeksi antamana Raahen keskustakorttelin kehittämistä pari vuotta. Nyt sopivat toimijat on löydetty ja kaikilla on valmius viedä hanketta eteenpäin. – Toivon, että tämä menee kaupunginhallituksessa läpi. En näe mitään parempaa keinoa parantaa paikallista palvelutasoa, Nurkkala sanoo.
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala on valmistellut Raahen kaupunginhallituksen toimeksi antamana Raahen keskustakorttelin kehittämistä pari vuotta. Nyt sopivat toimijat on löydetty ja kaikilla on valmius viedä hanketta eteenpäin. – Toivon, että tämä menee kaupunginhallituksessa läpi. En näe mitään parempaa keinoa parantaa paikallista palvelutasoa, Nurkkala sanoo.
Kuva: VESA JOENSUU

Raahen keskustakorttelin kehittämisessä aiotaan nyt ottaa iso harppaus eteenpäin, kun Raahen kaupunginhallitus saa keskustakorttelin kehittämisen aiesopimuksen asialistalleen maanantaina.

Aiesopimuksen mukaan Raahen keskustaan on suunnitteilla muun muassa katettu ja lämmitetty kävelykatu Osuuspankilta Prismalle asti sekä uusi parkkitalo. Aiesopimuksessa Lehdon tehtävänä on kehittää Osuuspankin nykyiselle tontille hybridihanke, joka sisältäisi toimistotiloja, liiketiloja ja hoivapalveluita tai asuntoja. Raahen Seudun Osuuspankki on lupautunut myymään tonttinsa Lehdolle. .

Lehdon vastuulla on myös kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa nykyiselle Härkätorin alueelle kaupallinen kulttuuri- ja tapahtumakeskus.

Keskustakorttelin kehittämisen yhteydessä Arinan haaveissa puolestaan on laajentaa nykyistä Prisman kiinteistöä 1 000 neliöllä. Toiveissa on tehdä laajennus Laivurinkadun puolelle.

Suunnitelman tavoitteena on kehittää Raahen keskustakorttelista vetovoimainen käyntikohde, jossa yksityiset ja julkisen tahon toimijat tarjoavat yhteistyössä monipuolisia ja laadukkaita palveluita. Valmistelutyötä on tehty jo pari vuotta Raahen Seudun Osuuspankin ja Arina Kiinteistöt Oy:n aloitteesta. Hanke on valmistelun aikana laajennettu koskemaan myös Härkätorin aluetta ja Laivurinkatu 26:ssa sijaitsevaa Iso-Pekan kiinteistöä.

– Raahen kauppakeskustan näivettymisen tahti on niin kylmäävä, että meidän on pakko tehdä jotain, että saamme kehityksen käännettyä keskustan kaupallisten palveluiden osalta oikeaan suuntaan, valmistelusta vastannut Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sanoo.

Fakta: Hankkeen vaiheet

Raahen keskustakorttelin kehittäminen on jaettu viiteen erilliseen investointihankkeeseen.

A: Raahen Seudun Osuuspankki myy omistamansa tontin Lehdolle tai perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Lehto kehittää tontille hybridihankkeen, mikä sisältää toimistoa, liiketilaa ja hoivapalveluita ja/tai asuntoja. Lehto vastaa vuokralaisten ja investorin hankinnasta. Rakennuksen kokoluokka perustuu olettamukseen tilatarpeesta markkinatilanne arvioiden.

B: Lehto kehittää kaupungin kanssa yhteistyössä Härkätorin alueelle kaupallisen kulttuuri-­ ja tapahtumakeskuksen. Lehto vastaa vuokralaisten ja investorin hankinnasta.

C: Perustetaan erillinen pysäköintiyhtiö, minkä omistus jaetaan käyttäjien kesken. Pysäköintiyhtiö hankkii kiinteistön osoitteessa Laivurinkatu 26 omistukseensa ja toteuttaa sinne maanpäällisen pysäköintilaitoksen, jossa on noin 250–300 autopaikkaa. Pysäköintiyhtiö rakennuttaa pysäköintilaitoksen haluamallaan tavalla. Rakentamiskustannukset jyvittyvät yhtiön omistuksen suhteessa eri osapuolille.

D: Kävelykatu katetaan OP:n ja Arinan väliseltä matkalta ja katualue lämmitetään. Vaihe B:stä jäljelle jääneen torialueen kehittäminen kuuluu tähän vaiheeseen. Neljännessä vaiheessa rakennetaan myös yhdyssilta Tapahtumatalo Raaheen. Raahen kaupunki vastaa vaiheen kokonaiskustannuksista.

E: Arina tekee laajennuksen nykyiseen Prismaan.

Rakennustöiden aloitusaikatauluksi on aiesopimuksessa asetettu huhtikuu 2021 ja valmista toivotaan joulukuuksi 2022. Hankkeen lopullinen toteutusaikataulu, laajuus ja kustannukset määritetään kuitenkin erillisessä hankesopimuksessa.

Lue lisää aiheesta perjantain Raahen Seudusta.