Kes­kus­ta-alueen uusi koulu ha­lu­taan Koi­vu­luo­toon

Raahen Seudun verkkokysely keräsi vuorokauden aikana yli tuhat vastausta.

Raahen Seutu kysyi lukijoiden mielipidettä Raahen keskusta-alueen uuden koulukeskuksen sijoituspaikasta.
Raahen Seutu kysyi lukijoiden mielipidettä Raahen keskusta-alueen uuden koulukeskuksen sijoituspaikasta.

Koivuluodon alue on paras paikka Raahen keskusta-alueen uuden koulukeskuksen sijoituspaikaksi. Tätä mieltä ovat Raahen Seudun verkkokyselyyn vastanneet.

Kysymykseen, mikä olisi paras paikka Raahen keskusta-alueen koulukeskukselle, saatiin vuorokauden aikana 1 012 vastausta. Vastaajista 383 eli lähes 38 prosenttia sijoittaisi uuden koulun Koivuluotoon. Toiseksi eniten eli 243 vastaajaa rakentaisi uuden koulun nykyisen Kummatin koulun ja sen naapurissa sijaitsevan liikuntahallin paikalle.

Uuden koulun sijoittamista lukion viereen Merikadulle kannatti 217 vastaajaa.

Kyselyssä tarjotuista valmiista vastausvaihtoehdoista neljänneksi eniten eli 56 ääntä sai kampusalue. Koulun rakentamista aivan kaupungin keskustaan nykyisen linja-autoaseman paikalle kannatti 29 vastaajaa, ja 20 vastaajaa sijoittaisi koulun nykyisen Kirkkokadun päiväkodin tontille.

Vapaissa vastauksissa Keskuskoulun säilyttäminen jatkossakin alakouluna kaupungin keskustassa sai paljon kannatusta.

– Keskuskoulu on hyvässä paikassa, ja Raahen ylpeys. Korjataan se, eräs vastaaja kirjoittaa.

Kunnostetun Keskuskoulun lisäksi keskusta-alueen lapsille ehdotettiin koulutiloja muun muassa Raahen Porvari- ja Kauppakoululle, Kauppaporvariin sekä entisen Pitkänkarin koulun ja seminaarin tiloihin.

– Keskuskoulu tulee remontoida ja säilyttää kouluna. Hulluutta rakentaa taas joku lentokonehallin ja navetan sekoitus, jossa sadat oppilaat käyvät koulua kuka missäkin, koska luokkiakaan ei ole, yhdessä vastauksessa todetaan.

Vapaissa vastauksissa ehdotettiin uudelle koululle sijoituspaikkoja myös Raahen keskusta-alueen ulkopuolelta. Kannatusta saivat esimerkiksi Lapaluoto, Palonkylä, Preiskari ja Tasku.

– Pitäisi rauhassa katsoa onko Kummatin oppilaat sijoitettavissa muihin kouluihin. Saloisten koulukeskus valmistuu 2020, jolloin RPKK:lla olevat Saloisten oppilaat siirtyvät pois ja RPKK:lle vapautuu tilaa, yksi vastaaja ehdottaa.

Raa­hen kau­pun­ki on ker­tonut tar­vit­se­van­sa kes­kus­tan alu­eel­le pi­kai­ses­ti uu­den ala­kou­lun. Kum­ma­tin kou­lun sanotaan ole­van täy­sin elin­kaa­ren­sa pääs­sä ja Kes­kus­kou­lun tar­vit­se­van pe­rus­kor­jauk­sen.

Uu­si kes­kus­tan kou­lu kor­vai­si ny­kyi­set Kum­ma­tin ja Ol­lin­saa­ren kou­lut, Kes­kus­kou­lun ja mah­dol­li­ses­ti Kirk­ko­ka­dun päi­vä­ko­din­kin. Sitä, mi­hin uu­si kes­kus­tan kou­lu ra­ken­net­tai­siin, ei ole vie­lä rat­kais­tu.

Jos suunnitelmat toteutuvat, rakennetaan keskustaan vähintään An­tin­kan­kaan uuden monitoimitalon kokoinen kou­lukeskus.