Ko­lum­ni: Per­hei­den paluu kou­lu­ar­keen hel­pot­tu­mas­sa

-
Kuva: Mikko Törmänen

Lukio- ja ammattikouluikäisten vanhemmille arjen käynnistyminen loman jälkeen voi olla taloudellisten haasteiden lisäksi muutosten aikaa, sillä moni nuori aloittaa opintonsa toisella paikkakunnalla. Muutto kotoa on iso elämänmuutos ja itsenäistymisen ensiaskelissa on tärkeää kulkea rinnalla nuorta tukien ja kannustaen. Maksuton toinen aste helpottaisi näiden muutosten keskellä taloudellista taakkaa ja arkea.

Lukio ja ammattikoulu maksaa. Esimerkiksi lukion kustannukset koostuvat oppikirjoista, laskimista, tietokoneista ja niin edelleen. Lukion oppikirjakustannukset ovat suuria. Opetushallituksen selvityksen mukaan lukion oppimateriaalikustannukset voivat nousta jopa 2 500 euroon, joista 1 400 euroa koostuu oppikirjoista.

Ammatillisessa koulutuksessa oppimateriaalikustannukset vaihtelevat eri oppialoilla. Suurimmat kustannukset ovat opetushallituksen mukaan hiusalalla, jossa opiskelun kustannukset ovat keskimääräisesti 800 euroa. Eri oppialojen materiaalikustannukset liikkuvat ammatillisessa koulutuksessa keskimäärin sadoissa euroissa. Kauempaa kulkeville toisen asteen opiskelijoille kertyy myös matkakuluja Kelan myöntämästä koulumatkatuesta riippumatta.

Oppimateriaalien kalleus on toki minulle viiden lapsen vanhemmuuden myötä tuttu tosiasia, mutta kamppailu kustannuksista selviämisestä löytyy jo omasta nuoruudestani.  

Jouduin aikoinaan lukiolaisena lainaamaan rahat kurssikirjoja varten sukulaiselta, sillä yksinhuoltajaäidilläni ei ollut mahdollisuutta niitä kustantaa.

Kysyin myös kustannuksista selviämiseksi apua sosiaalitoimistosta, mutta valitettavasti luukulta joutui kääntymään takaisin tyhjin käsin. Se oli nöyryyttävä kokemus, mutta onneksi löytyi ihminen, joka pystyi silloin auttamaan. Kaikki eivät kuitenkaan ole yhtä onnekkaita ja siksi tarvitsemme uudistusta.

Monen perheen lomaltapaluu arkeen tuleekin tulevaisuudessa helpottumaan, sillä koko toinen aste tulee maksuttomaksi oppivelvollisuuden pidentämisen myötä. Maksuton toinen aste lisää perheiden tasa-arvoa ja takaa aidosti kaikille yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua peruskoulun jälkeen.

Oppivelvollisuusiän noston tavoitteena on lisäksi ehkäistä nuorten syrjäytymistä takaamalla toisen asteen koulutus kaikille. Oppivelvollisuusiän nosto ja oppimateriaalien maksuttomuus kulkevat käsi kädessä ja esitys kokonaisuudesta on tavoitteena toimittaa eduskuntaan jo ensi keväänä.

Kirjoittaja on raahelainen Vasemmistoliiton kansanedustaja.